Proč webové osobní birdwatcherské stránky?

S myšlenkou založit a vést si nějaké jednoduché webové stránky jsem si pohrával již delší dobu. Můj zájem o ptactvo krystalizuje zhruba od roku 2010 - 2011 ve směru birdwatchingu, tj. pozorování volně žijícího ptactva prakticky po celém světě. Největším impulsem pro založení těchto stránek, které právě sledujete, bylo však objevení největší pozorovací ptačí databáze na světě www.ebird.org. Přispívám zde od počátku roku 2018, nejprve jsem se s tou databází učil pomalu pracovat a později objevil její neskutečnou košatost a mnoho doplňujících funkcí, které ji dělají téměř dokonalou. Na rozdíl od naší databáze www.birds.cz/avif, která trpí nedostatkem financí na její další vývoj a vylepšení.

Zpět k mojí osobě a pozorování ptáků. Věnuji birdwatchingu v současné době každou trochu jen volnou chvilku, snažím se pečlivě zaznamenávat tzv. complete checklists (tzv. kompletní seznamy, kde se zaznamenávají všechny zjištěné ptačí druhy v určitém místě a čase).  Neskutečně mne baví vytvářet nejrůznější birdlisty nejen na národní úrovni, ale také na úrovni krajů, spolkových zemí, regionů, kantonů… S výsledky pozorování v těchto částech Evropy, ale i jinde, bych chtěl zájemce seznámit právě prostřednictvím těchto webovek. Už nejsem nejmladší a nějaké velké cestování po světě jsem nikdy nijak nepěstoval, ale to pozorování a zaznamenávání ptačích druhů má v sobě určitou soutěživost. A já jsem jí v současné době propadnul.

Budu moc rád, pokud se vám budou moje osobní birdwatcherské webové stránky, nebo alespoň jejich části, líbit. Nejsem žádný lumen v IT oboru, takže vše je zpracováno co možná nejjednodušeji. Za každou radu, postřeh nebo upozornění budu jen rád.

Váš Libor

Photogallery

Libor