Big Day podzim 2021

Big Day autumn 2021

Je ráno 9. října 2021 a já tentokrát vyjíždím sám na celodenní pozorování ptáků v okolí svého bydlliště. Je velmi chladno, trochu mrzne, ale bezvětří. První zastávkou je tradičně les v Holýšově-Novém Dvoře. Zde se po chvilce za úplné tmy v 5.50 h ozývá výr velký (1.), nakonec budou výři celkem dva, po chvilce mi proletuje nad hlavou kalous ušatý (2.). Po zamyškování se obrací a obletuje mne ve vzdálenosti ca 2 metry, úplně cítím v obličeji závan větru způsobený jeho křídly! V 6.19 h se trochu neochotně ozval sýc rousný (3.), po chvilce přeletuje jediná sluka lesní (4.). Přidávají se další ptačí druhy - kos černý (5.), pěnkava jikavec (6.) i pěnkava obecná (7.), sojka obecná (8.), při odjezdu se ozvala ještě jedna káně lesní (9.). V 7.15 přejiždím do bývalých holýšovských kasáren na svou ptačí zahradu Bird Garden. Tady přidávám červenku obecnou (10.), sýkoru koňadru (11.), sýkoru modřinku (12.), strakapouda velkého (13.), také hýla obecného (14.), přeletuje špaček obecný (15.) a také konopka obecná (16.).
    Přejíždím na tzv. betonku, cestu k bývalé osadě Trubce. Tady se válí trochu mlha, která bude postupně houstnout. Přelétne žluna zelená (17.), také nízko nad silnicí samice krahujce obecného (18.). Na keři sedí straka obecná (19.), přeletují stehlíci obecní (20.), hejno vrabců polních je v šípcích (21.). V mlze letí první hejno holubů hřivnáčů (22.), přeletuje konipas bílý (23.) a na okraji silnice jsou strnadi obecní (24.). V Holýšově u radnice v ca 7.50 h už je docela mlha, zde sedí na kostele kavky obecné (25.) a na anténě hejno 25 havranů polních (26.). Na Radbuze jsou kachny divoké (27.), ozývají se a přeletují drozdi kvíčaly (28.). Na náměstí pozoruji rehky domácí (29.) a také osamoceného vrabce domácího (30.).
    Ve Stodě u jezu v ca 8.15 h přidávám hrdličku zahradní (31.), na řece je konipas horský (32.) a přeletují hejna holubů domácích (33.). V Mantově na Metálce je budníček menší (34.), také pozoruji jednu slípku zelenonohou (35.), nízko nad hladinou přeletuje ledňáček říční (36.), na hladině pozoruji jednoho poláka chocholačku (37.). Z hájku se ozval brhlík lesní (38.), z rákosí chřástal vodní (39.), pozoruji také volavku popelavou (40.), nízko nad hlavou přeletuje krkavec velký (41.), což trefně komentuje jeden z místních rybářů v tom smyslu, že právě přeletěl Rumburak. Při odjezdu je na Melkrumu pár labutí velkých (42.). Jedu do Dobřan k mostu přes Radbuzu, již zdálky vidím na hnízdě čápa bílého (43.) a na hladině pozoruji samečka kachničky mandarinské (44.).
   Přejíždím do Líní na PR Nový rybník, kde potkávám Pavla S. a seznamuji se s birderskou dvojicí Tom a Lenka Steuter. Přidávám volavku bílou (45.), husu velkou (46.), bekasinu otavní (47.) na bahnech, stejně jako husice nilská (48.), kulík písečný (49.) a také čírky obecné (50.). Na hladině jsou hvízdáci eurasijští (51.), na poli sedí dvě vrány šedé (52.), přidávám kopřivku obecnou (53.) a také vránu černou (54.). Další druhy zde pozorované: vodouš šedý (55.), ťuhýk šedý (56.), strnad rákosní (57.), luňák červený (58.) a končím poštolkou obecnou (59.). 
   V Přehýšově na rybníce toho moc není, přesto připisuji lysku černou (60.) a také jednu potápku malou (61.). Na vedlejším poli byl skřivan polní (62.). U Vsi Touškova na poli je mezi špačky také 14 čejek chocholatých (63.), u Touškovského rybníka jsou zvonci zelení (64.). Přejíždím k Honezovicům a zde na poli pozoruji nádherného dřemlíka tundrového (65.), hnědě zbarveného. U Hradišťan v lese U Antoníčka zkouším také lesní druhy - je zde drozd brávník (66.) a také králíček obecný (67.), na lesní sýkory štěstí nemám.
   Už je 14.25 h. a přijíždím k Jivanským rybníkům. Na hladině je kormorán velký (68.), ale hlavně 3 husy běločelé (69.) a také 3 ostralky štíhlé (70.). Pokračuji k Bukové a zde u obce přeletuje jeden holub doupňák (71.), a jsou zde i 2 drozdi zpěvní (72.). V Mezholezích na rybníku připisuji v ca 16.35 celkem 2 potápky roháče (73.). I přes velkou snahu doplňuji již jen strnada lučního (74.) u Prostiboře na pastvinách v ca 18.25 h. 

Pozorováno celkem 74 ptačích druhů, vyplněno celkem 26 úplných birdlistů a najel jsem ca 205 km autem.

Big Day Oct 9th 2021: 74 bird species, 26 complete checklists, 205 kilometers with the car