Schůze Holýšovského ornitologického klubu v roce 2022

Annual meeting of Ornithological Club Holýšov in 2022

V sobotu 12. 3. 2022 se od 13 h konala konečně schůze Holýšovského ornitologického klubu (HOK) v hospodě v Dolní Kamenici (na naší základně). Již jsme ji jednou posouvali a v roce 2021 jsme se vůbec nesešli díky covidové nákaze. Zúčastnilo se celkem 13 lidí, byl připraven krátký program. Po ůvodním slovu předsedy HOKu L. Schröpfera přednesl hlavní referát P. Růžek o naší expedici do Skotska na ostrov Islay v roce  2013. Referát byl doprovázen bohatým fotografickým materiálem. Předseda L. Schröpfer v kratším referátu seznámil přítomné s genezí naší brožury Ptáci jihozápadního Plzeňska v roce 2011 a 2012. Pak následovalo krátké občerstvení a ještě diskuse k předneseným zprávám a ornitologickým aktualitám. Zhruba v 16 h byla schůze HOKu ukončena a pokračovala volná zábava. Fotky v příloze

On Saturday 12th of March 2022 was held annual meeting of Ornithologcial Club of Holýšov, see pictures in appendix.

Photogallery