Big Day 14. 5. 2022 report

Big Day May 14th 2022 report

Je sobota 14. 5. 2022 a mně zvoní ve 3 hodiny ráno budík. Čeká mne celý den na ptácích, letos jedu sám, Milan H. je v práci a nikoho jiného s sebou tentokrát nechci. Vylézám před barák v Holýšově Husova třída a hned zaslechnu první dnešní druh kos černý (1.), z dálky se ozývá slavík obecný (2.) a po chvilce také první rehek domácí (3.).

Jedu do lesa za kasárny v Holýšov-Novém Dvoře. Krátce po 4. hodině ranní se ozývá z dálky výr velký (4.), přeletuje jedna sluka lesní (5.) s typickým tokem a hlasem. No a pak už to jede drozd zpěvný (6.), zvědavě přeletuje kalous ušatý (7.), zpívají červenka obecná (8.), přeletuje a zacvrčí brávník (9.), ozývá se holub hřivnáč (10.), vrčí hrdličky divoké (11.), zpívá i pěvuška modrá (12.), kterou jsme vloni dlouho honili a poslední druh tady v lese je pěnice černohlavá (13.).  Přejíždím na bývalou betonku ven z lesa a koncert pokračuje: pěnkava obecná (14.), sýkora koňadra (15.), strnad obecný (16.), z vysokých topolů intenzivně zpívá žluva hajní (17.), dále také pěnice slavíková (18.), ozývá se a po chvilce i pozoruji káni lesní (19.), není možné přeslechnout kukačku obecnou (20.). Jedu do Holýšova k tenisovým kurtům, zde je to dále hrdlička zahradní (21.), střízlík obecný (22.), špaček obecný (23.), pěnice hnědokřídlá (24.), sýkora modřinka (25.), intenzivně zpívající samec rehka zahradního (26.), překvapivě i krutihlav obecný (27.), drozd kvíčala (28.), na řece plave jeden kačer kachny divoké (29.), přelétne vlaštovka obecná (30.), ze střech zpívají vrabci domácí (31.), nad radnicí krouží jiřičky obecné (32.), na kostele jsou kavky obecné (33.), na velké anténě sedí holub doupňák (34.), který sem odněkud zabloudil. 

Přejíždím do Stoda k Radbuze. Poletují zde domáci holubi (35.), na řece jsou konipasové bílý (36.), ale i horský (37.). Přelétnou 2 stehlíci (38.), také malé hejno rorýsů obecných (39.), dále pak straka obecná (40.), budníček menší (41.) a posledním druhem zde je zvonek zelený (42.). Jedu na Metálku do Mantova: racek chechtavý (43.), lyska černá (44.), bažant obecný (45.), budníček větší (46.), přeletují a ozývají se husy velké (47.), také přelétne volavka popelavá (48.), zpívá zde strnad rákosní (49.). Na Velké Pince to je rákosník obecný (50.), kopřivka (51.), z dálky se ozývá jeřáb popelavý (52.), druh, kvůli kterému tady jsem se také ozývá - cvrčilka slavíková (53.). Nesměle se ozval jeden chřástal vodní (54.), je zde také labuť velká (55.), strakapoud velký (56.), vrabec polní (57.) a při odjezdu pozoruji čápa bílého (58.) na hnízdě v Chotěšově.

Na loužích u Zbůchu jsou bahňáci: kulík říční (59.), čejka chocholatá (61.) a také 3 jespáci bojvoní (62.), jeden z nich s těžce poškozenou nohou. Je zde také samec konipasa lučního (60.). Jedu do PR Nový rybník v Líních, přibývají další druhy: poštolka obecná (63.), samec zrzohlávky rudozobé (64.), volavka bílá (65.), zpívá zde mnoho rákosníků proužkovaných (66.), také cvrčilky zelené (67.). Přelétl luňák červený (68.) a také jedna bekasina otavní (69.), která si sedá do rákosí. Zpívá zde skřivan polní (70.), mezi racky je také jeden racek bělohlavý (71.), opatrně zpívá jeden slavík modráček (72.), je zde jeden vodouš bahenní (73.), také krkavec velký (74.) a při odjezdu pozoruji jednoho bramborníčka hnědého (75.) u cesty. Ještě zde potkávám tátu se synem Michala J. a Michala J. jun, navíc pak fotografa Petra P. Jedu na rybník Odval u Zbůchu. Zpívá zde rákosník velký (76.), přelétne jeden moták pochop (77.), ozvala se také jedna slípka zelenonohá (78.) a v březovém hájku je sojka obecná (79.). Na okraji průmyslové zóny pozoruji tokajícího samce koroptve polní (80.) a také samce bramborníčka černohlavého (81.). Na mokřadu u Nýřan pozoruji konopky obecné (82.), na Přehýšovském rybníku pak žlunu zelenou (83.) a potápku roháče (84.)

Přejiždím do Vsi Touškova na rybník. Jsou zde husice nilská (85.), také samec poláka chocholačky (86.), dva samci lžičáka pestrého (87.), ozývají se vrány černé (88.), pár jich nakonec i pozoruji, a nakonec je to samec poláka velkého (89.). Jedu do Dobřan, kachnička mandarinská tu není a tak pokračuji na Šlovický vrch, kde připisuji pouze pěnici pokřovní (90.). U Maškrova pozoruji jednoho přeletujícího dlaska tlustozobého (91.). Merklínský rybník žádný nový druh nepřináší. U Krchleb v lese pozoruji sýkoru uhelníčka (92.). Přejíždím na severní Domažlicko a Tachovsko. V Čečovicích na návsi připisuji zvonohlíka zahradního (93.). U Antoníčka v Hradišťanech v lese hledám několik desítek minut budníčka lesního (94.), až se mi opravdu jeden ozve. V Jivjanech na rybnících je veselo: připisuji samce hohola severního (95.), pisíka obecného (96.), vodouše šedého (97.), ťuhýka obecného (98.), datla černého (99.) a při odjezdu na poslední chvíli mi před autem z lesní cesty vyletuje linduška lesní (100.).  Přejíždím k Bukové na Domažlicku a z pole se ozývá křepelka polní (101.). Zpívají zde také strnadi luční (102.). na malém rybníčku Glázr I u Mířkova je samec čírky obecné (103.). Den pomalu končí a v 19.40 h jedu od Racova do Darmyšle již pomalu k domovu. Mezi strnady lučnímu na drátech je velká skupina ptáků. Nevěřím vlastním očím - 14 VLH PESTRÝCH (104.). Absolutní dnešní highlight! Pořizuji pár fotografií a mám moc velkou radost. U Darmyšle ještě jedna linduška luční (105.). Stmívá se, chřástalové polní ani cvrčilky nebo další soumrační ptáci se neobjevují. Jedu domů. Stavím se ještě krátce znovu u Antoníčka u Hradišťan a zkouším sovy, a hle! Sám volá puštík obecný (106.) a po provokaci se ozývá sýc rousný (107.).

Celkem pozorováno 107 druhů, o 8 méně než vloni ve 2 lidech. 1 788 ptáků, udělal jsem 40 kompletních ptačích seznamů a najel ca 205 km. Končím ve 22.25 hod. Byl to opravdu moc zajímavý a krásný den!