Jihozápadní Slovensko 27. - 29. 12. 2022, den druhý

Southwestern Slovakia Dec 27th to 29th 2022, second day

Dnes ráno 28. 12. 2022 jsme měli sraz v 8 hodin v Bratislavě-Petržalce, takže jedeme přes celé město. Nabrali jsme našeho průvodce Ríšu a vyrazili na nám neznámou cestu. Nejdříve dále po D2 na jih, po chvilce odbočujeme na D4, přejíždíme Dunaj a dále na R7. Asi po 5 km je odbočka na Hamuliakovo, kde děláme na velkém parkovišti první zastávku. Opět přichází na řadu vozík a kluci se střídají, aby trochu posílili. Když vyjdeme na vrchol, před námi se odkryl Dunaj (Hrušovská zdrž), ale těch ptáků, co zde je, ani se nestačíme divit. Nejvíce je zastoupena lyska černá, dále hohol severnípolák chocholačka. Dále pozorujeme pisíka obecného a z křovin pod poldrem slyšíme chřástala vodního. Richard nám ukazuje protější břeh, na kterém postavili muzeum moderního umění, a že se do jeho blízkosti dnes také dostaneme. Jsou zde také všechny tři druhy morčáků, rackové chechtaví a bělohlaví, potápky roháči, labutě velké aj. Nedávno zde byly pozorovány sněhule severní, ale my je nevidíme. Pokračujeme dále a zastavujeme u přístavu v Šamoríně. Zde jsou opět hoholové, chocholačky, morčáci, jedna volavka popelavá a hlavně 3 kormoráni malí, jeden luňák červený aj. Odkud míříme dále k přístavišti na trajekt Kyselica. Mezitím, než připluje, opět pozorujeme ptáky a pozorujeme dva orly mořské. Za okamžik jsme na druhé straně Dunaje v blízkosti maďarských hranic. Na druhém břehu je několik míst (sice se závorou), na kterých zastavujeme a jdeme blíže k řece. Opět jsou zde hoholové, lysky, chocholačky, objevujeme i zrzohlávky rudozobé a nad hlavou přelétají husy běločelé Objevujeme také jednoho turpana hnědého. Naše další zastávka je nedaleko, u již zmíněného muzea. Zde pozorujeme hvízdáky euroasijské, opět poláci chocholačky, labutě velké (žádnou zpěvnou jsme neobjevili), racky bouřní, a ukázali se také dva rehkové domácí (samci).

   Je již ale čas na oběd, a tal zastavujeme v obci Čunovo v restauraci Attila Čunovská csárda. Je zde příjemně a tak usedáme do křesílek s kožešinou. Objednáváme si polévku ze tří druhů ryb a maďarský guláš. Za chvíli přijde hlavní kuchař a majitel restaurace a omlouvá se, že měli přes svátky zavřeno, že jim maso nepřivezli včas, a že guláš nebude. Moc nám to nevadí a tak nám doporučuje perkelt z vepřových líček s máslovými haluškami. Byl výborný. Ještě se po jídle přišel zeptat, jak nám chutnalo a tak se dáváme do řeči a necháváme mu malý dárek (flašku plzeňského fernetu). On nám na oplátku dává koštnout polského likéru.

 Poté vyrážíme k nedalekému hraničníku maďarskému přechodu, odkud pozorujeme ještě na slovenském poli tři dropy velké. Přejíždíme na maďarské území, kde pozorujeme holuby domácí, 3 luňáky červené, motáka pilicha, krahujce obecného a další. Přejíždíme hranice mezi Maďarskem a Rakouskem a na rakouských polích objevujeme obrovské hejno 450 ex. dropů velkých, 88 ex. labutí velkých, káni rousnou a další druhy. O kousek u vesnice Pama dále opět hejno 61 ex. dropů velkých, 90 ex. vran šedých, kavky obecné, poštolky obecné aj. Na doporučení Ríši ještě zastavujeme v malé prodejně čokolády, kde vyrábí cukrovinky a děláme nákup pro naše rodiny. Odtud se vracíme opět do Bratislavy, kde vysazujeme Ríšu, zajedeme pro malý nákup do nedalekého Tesca a opět na ubytovnu. Máme toho dnes opravdu plné zuby.

 

P. Růžek & L. Schröpfer
pictures by © P. Růžek


 

Photogallery

Labutě velké / Mute Swans, Hamuliakovo, DFec 28th 2022 © P. Růžek Morčák malý / Smew, Hamuliakvo, Dec 28th 2022 © P. Růžek Lysky černé / Coots, Hamuliakovo, Dec 28 th 2022 © P. Růžek Hohol severní, samec / Goldeneye, male, Hamuliakovo, Dec 28th 2022 © P. Růžek Volavky bílé / White Egrets, Hamuliakovo, Dec 28 th 2022 © P. Růžek Kormorán malý / Little Cormorant, Šamorín, Dec 28 th 2022, © P. Růžek Luňák červený / Red Kite, Šamorín, Dec 28th 2022 © P. Růžek Naše skupina / Our group Polák chocholačka / Tufted Ducks, Šamorín, Dec 28th 2022 © P. Růžek Rehek domácí / Black Redstarts, Yacht Club Modrá čajka, Dec Dec 28th 2022 © P. Růžek Bratislava-Čunovo, Attila Čunovo csárda, Dec 28th 2022, © P. Růžek Dárek / Gift Dropi Slovensko / Bustards Slovakia, Dec 28th 2022 © P. Růžek Dropi Rakousko / Bustards, Austria, Dec 28th 2022, © P. Růžek Schoko csárda, Kittsee, AUT / Schoko csárda, Kittsee, AUT, Dec 28th 2022 © P. Růžek