Druhy č. 140 a 141

Species nr. 140 and 141

Dnešní dopolední vyjížďka 5. dubna 2020 na jižní Plzeňsko s Michalem přinesla zajímavá pozorování. Na Metálce v Mantově zpívala pěnice černohlavá, honily se tady husy velké, ozval se chřástal vodní a také dvojice jeřábů popelavých od řeky Radbuzy. V PR Nový rybník u Líní létaly mezi vlaštovkami také 2 jiřičky obecné (140.). Kromě jiného zde byli 2 jespáci bojovní, 39 čírek obecných, 2 samci hvízdáka eurasijského a také 8 husic nilských. Ve Zbůchu na rybníku Odval jsme se dozvěděli od rybáře, že jedna rodina hus brzo ráno vyplavala z rákosí již s malými housátky. V Přehýšově na rybníku byli jen 2 kulíci říční a jeden vodouš bahenní. Při zpáteční cestě létal u Touškovského rybník u Vsi Touškova jeden luňák hnědý (141.). Na rybníce byl další samec hvízdáka.

Species for me new for 2020: House Martin and Black Kite

Photogallery

Lyska černá / Coot, Mantov, Apr 5th 2020 Husa velká / Greylag Goose, Mantov, Apr 5th 2020