Nový odkaz v kapitole Birdlists

New link in the category Birdlists

Vytvořil jsem v odkazu BIRDLISTS novou kategorii General overview, která shrnuje výsledky pozorování z jednotlivých územních celků po celém světě.

I created in link BIRDLISTS new category General overview