Birdlist v Německu má více jak 200 druhů

Birdlist Germany has more than 200 bird species

Návštěva spolkové země Braniborsko ve Spolkové republice Německo ve dnech 11. - 12. 4. 2023 s sebou přinesla nejen 47 nových druhů pro Braniborsko, ale hlavně celkem 6 nových druhů pro Německo. Těmito druhy byly orel mořský (198.), káně rousná (199.), zvonohlík zahradní (200.), datel černý (201.), strnad luční (202.) a hlavně drop velký (203.).

After visit od Brandenburg (Fed. Rep. Germany) 11th and 12th April 2023 with 47 new bird species for Brandenburg List, I have now more than 200 bird species for my Germany Life List: White-tailed Sea Eagle (198.), Rough-legged Buzzard (199.), Serin (200.), Black Woodpecker (201.), Corn Bunting (202.) and Great Bustard (203.).