Světový list savců

World Mammals List

V sekci Birdlists jsem uvedl také svůj celosvětový seznam savců pozorovaných ve volné přírodě. Ke dni 7. 12. 2023 obsahuje 80 druhů savců.

In the Birdlists section I have also included my World Mammals List. As of 07 Dec 2023 it contains 80 mammals species.