Můj první tenkozobec v Plzeňském kraji

My first Avocet in Pilsen region

Je sobota 18. dubna a já vyjíždím na kontrolu rybníků na severu Domažlicka. V Křakově, o. DO, na rybníku vidím zdálky jednoho racka, přijiždím blíž jsou zde 2 bekasiny otavní, vodouš kropenatý, kulík říční, zpívá zde cvrčika zelená (157.) a z racka se vyklubal nádherný tenkozobec opačný (158.). Volám hned Petrovi L., který ho zde zastihuje ještě před obědem. Přesouvám se na Metelský rybník u Dolního Metelska, o. DO, kde zpívají na hrázi dva slavíci obecní (159.), za chvilku se přidává pěnice pokřovní (160.), nad hladinou mezi vlaštovkami létá také jedna břehule říční (161.), jsou zde lžičáci pestří, poláci velcí i samec chocholačky. Na pastvinách u Racova zpívá strnad luční a na drátech sedí první letošní bramborníček hnědý (162.). Na Sobolím rybníku u Starého Sedla, o. TC, zpívají dva rákosníci proužkovaní (163.) a je zde také samec bramborníčka černohlavého. Na několika místech slyším krutihlavy obecné, na Polním rybníku u Racova zpívá jeden modráček. Na zpáteční cestě slyším u Jivjanského rbníka u Jivjan, o. DO, troubení jeřába popelavého a na Červeném polovypuštěném rybníku zde je vodouš šedý, vodouš tmavý a také 8 vodoušů bahenních. Bylo to moc hezké dopoledne, plné slunce i ptáků.

I saw today, Apr 18th new bird species in 2020 for me: Grasshopper Warbler, Avocet (first for me in Pilsen region ever), Nightingale, Lesser Whitethroat, Sand Martin, Whinchat and Sedge Warbler. In total 163 birds species in 2020. Beautiful sunny day

Photogallery

Kulík říční / Little Ringed Plover, Křakov, Apr 18th 2020 Bekasiny otavní / Common Snipes, Křakov, Apr 18th 2020 Tenkozobec opačný / Avocet, Křakov, Apr 18th 2020 Zpívající strnad luční / Singing Corn Bunting, Racov, Apr 18th 2020 Bramborníček hnědý / Whinchat, Racov, Apr 18 th 2020 Strnad luční / Corn Bunting, Racov Polní rybník, Apr 18th 2020