Břehouš černoocasý v Líních

Black-tailed Godwit in Líně

S Pavlem vyrážíme hned pěkně zrána v neděli 26. dubna 2020 na PR Nový rybník u Líní, o. PS, a potkáváme se zde také s kolegou Tomášem J. Na rybníku je celkem živo. Hlavně 8 druhů bahňáků je paráda: koliha velká, vodouš tmavý, vodouš šedý, vodouš bahenní, 44 jespáků bojovných (můj rekord pro Plzeňský kraj, z nich 34 hledá potravu s čejkami v trávě, to jsem ještě neviděl), čejky chocholaté, kulík říční, ale hlavně nádherný břehouš černoocasý (175.) krmící se ve vodě u bahnitého ostrůvku. U Zbůchu u rybníku Odval opět na poli bělořiti šedí a bramborníček hnědý, na rybníku prozpěvuje rákosník velký. Přehýšovský rybník u Přehýšova, o. PS, se pomalu plní, zde ze zajímavějších jen 2 kulíci říční a 2 zpívající modráci. V okolí prašné cesty od Záluží ke Vsi Touškovu bylo min. 15 bramborníčků hnědých, jsou zde dnes fakt všude, migrující ptáci. V Lochousicích, o. PS, na rybnících jsou 2 samci hohola a pár hnízdících roháčů. Ve Vsi Touškově na rybníce, o. PJ, byly 4 husice liščí, samec lžičáka pestrého, zpívali zde 2 slavíci obecní a našli jsme mrtvou vydru.

Today on Apr 26th 2020 I observed in Líně, Nový rybník pond one Bar-tailed Godwit and 7 further waders species. 44 Ruffs is for me new biggest flock in Pilsen Region. In total this year 175 bird species

Photogallery

Bělořit šedý / Wheatear, Zbůch, Apr 26th 2020 Bramborníček hnědý / Whinchat, Záluží, Apr 26th 2020 Hohol severní samec / Goldeneye male, Lochousice, Apr 26th 2020 Potápka roháč / Great Crested Grebe, Lochousice, Apr 26th 2020