Big Day 9. květen 2020

Big Day May 9th 2020

Je sobota 9. května 2020, vstávám ve 3.30 h a čekám na kamaráda Milana H., který se uvolil, že část tohoto dne stráví se mnou birdingem. Nakonec jsem viděl celkem 117 druhů ptáků, ujel jsem 225 km a večer ve 22.30 h jsem přijel domů. Nebudu zde vypisovat úplně všechny druhy ptáků, které jsme viděli, ale popíšu hlavně všechny důležité zastávky + některé vybrané druhy. 

Začínáme hned u baráku, prvním zaznamenaným druhem ve 3.59 h je rehek domácí (1.), po chvilce dokonce kukačka obecná (3.). Odjíždíme do polesí Hořina kousek od Holýšova-Nového Dvora, kde je ve tmě prvním zaznamenaným druhem sluka lesní (4.), hned na to se ozval krátce sýc rousný (5.), dále puštík obecný (9.) a také třeba sýkora lužní (14.). Odjíždíme k řece Radbuze, kousek od Nového Dvora, a hned v 5.15 h registrujeme dlaska tlustozobého (21.), dále cvrčilku zelenou (22.). Přejíždíme do Holýšova k radnici, kde na sloupu el. vedení sedí čáp bílý (26.), zpívá zde zvonohlík zahradní (27.), u řeky Radbuzy zpívá žluva hajní (31.), přeletuje konipas horský (33.), na hřišti na trávníku hledá potravu kvíčala (37.), u kostelní věže poletují dvě kavky obecné (39.)

Přejíždíme do Stoda, kde v 5.55 h u mostu přes Merklínku slyšíme slavíka obecného (42.) a rehka zahradního (43.). V Mantově na Metálce registrujeme neskutečný a nepřetržitý hlas dudka chocholatého (45.), na jednom z malých rybníčků pozorujeme vodouše bahenního (47.), kulíka říčního (48.) a také kopřivku obecnou (49.). Vzadu v rákosinách pak husu velkou (54.), cvrčilku slavíkovou (56.), chřástala vodního (60.), potápku malou (62.) a také rákosníka proužkovaného (63.).

Ve Zbůchu nám v 7 h ráno nad hlavou přeletuje rorýs obecný (68.), dojíždíme do Líní PR Nový rybník. Zde registrujeme čejku chocholatou (70.)břehuli říční (71.)ledňáčka říčního (72.), husici nilskou (74.). Odjíždíme po chvilce k rybníku Odval u Zbůchu, kde volá krutihlav obecný (76.), v polích pozorujeme bělořita šedého (77.), bramborníčka černohlavého (78.) a konipasa lučního (79.)

Další zastávkou je Přehýšovský rybník u Přehýšova, kde posloucháme v 9.20 h slavíka modráčka (81.), pozorujeme krásného samce ťuhýka obecného (83.). U Vsi Touškova v polích slyšíme ve vojtěšce křepelku polní (85.), přeletuje krahujec obecný (86.). Na Touškovském rybníku je v 9. 55 h polák chocholačka (87.), samec hvízdáka eurasijského (90.), racci bělohlaví (91.), samec čírky modré (92.), ale také největší špek dnešního dne - 8 racků černohlavých (93.). Ještě vzadu pozorujeme bramborníčka hnědého (97.) a frčíme dál. Na Šlovickém vrchu v Dobřanech volá v pravé poledne datel černý (98.) a čekáme na druh č. 100. Je to v Žerovicích-Dnešicích u Nového rybníka trochu překvapivě holub doupňák (100.)

V Přestavlcích na Mlýnském rybníku je 5 poláků velkých (101.), a už frčíme do Merklína. Na Merklínském rybníce v ca 13.50 h pozorujeme čápy černé (102.), je tu také pisík obecný (103.), luňák hnědý (104.). Na Zeleném háji u Krchleb pozorujeme v 15 h další lesní druhy. Ale to už se rychle přesunujeme do Křakova na Křakovský rybník, kde v 16.05 h pozorujeme hrdličku divokou (109.), ťuhýka šedého (110.). Na mírně spuštěném rybníku je jespák šedý (111.), na stromě sedí orlovec říční (112.), ozvala se žluna šedá (113.). Zde se odpojuje Milan, odváží mne domů, přesedám do svého auta a frčím na Jivjanské rybníky, kde nepozoruji žádný nový druh. Milane díky!

Přejíždím na pole k Velkému Malahovu, kde stojí skupinka 4 jeřábů popelavých (114.). Je už 18.45 h, viditelnost už není ideální, navíc prší. V Darmyšli je na mokřadu, stejně jako vloni, linduška luční (115). V Prostiboři je na pastvinách strnad luční (116.), a pod pastvinou na zamokřené louce toká bekasina otavní (117.). To už je ale 20.10 h, zkouším čekat ještě na chřástala polního, ale bez úspěchu. Uvidíme příští rok!

Big Day, May 9th 2020: in total 117 species, 225 km with car, from 3.59 a. m. to 10.30 p. m. Highlights: Mediterranean Gull, Hoopoe, Temminck´s Stint, Crane.

Photogallery

Čáp bílý / White Stork, Holýšov, May 9th 2020 Rackové černohlaví / Mediterranean Gulls, Ves Touškov, May 9th 2020 Vodouš bahenní / Wood Sandpiper, Ves Touškov, May 9th 2020 Racek bělohlavý / Caspian Gull, Ves Touškov, May 9th 2020 Jeřábi popelaví / Cranes, Velký Malahov, May 9th 2020