Slunečná sobota 16. 5. 2020

Sunny saturday May 16th 2020

Ráno po 7. hodině vyrážíme s Pavlem na objížďku našeho zájmového území. Začínáme na Jivjanských rybnících, kde pozorujeme zřejmě pár adultních orlů mořských sedídích na vrbě u Jivjanského rybníka. Dále pozorujeme strakapouda malého, ozývající se žlunu šedou a min. 3 páry ťuhýka obecného.
U Bukové u Mezholez sedí na uschlém stromě luňák červený, děláme si pár fotek. Jsou zde také 2 hrdličky divoké, jeden ťuhýk šedý, zpívající strnad luční a samec bramborníčka černohlavého.
Další zajímavá zastávka je překvapivě u Sobolího rybníku u Starého Sedla na Tachovsku. Zpívají zde intenzivně 2 samci rákosníka velkého a pozorujeme pářící se pár strnadů lučních na bezovém keři. 
Na rybníku Glázr I u Miřkova u silnice (vypuštěný tak z poloviny) jsou hlavně 2 husice rezavé. Další 2 husice rezavé jsou také na Křakovském rybníku u Křakova, zde pozorujeme ve velké výšce kroužící snad pár orlů mořských.

Birding trip today: White-tailed Eagle, Little Spotted Woodpecker, Grey Woodpecker, Corn Bunting, Great Reed Warbler and Ruddy Shelduck were the most interesting bird species.

Photogallery

Luňák červený / Red Kite, Buková, May 16th 2020 Samec husice rezavé / Male of Ruddy Shelduck, Mířkov, pond Glázr I, May 16th 2020