Sýkořice vousaté ve Zbůchu

Bearded Reedlings in Zbůch

Ráno v neděli 12. 7. 2020 vyrážíme s Pavlem na naše oblíbené lokality a začínáme v Líních v PR Nový rybník, o. PS. Rybník žádné překvapení nepřichystal, největším byl příjezd Pavlova bratra Rudolfa, který s námi absolvoval část dnešních kontrol. 2 volající křepelky polní, samec bramborníčka černohlavého, krmící cvrčilka zelená přímo pod pozorovatelnou a jeden ozývající se vodouš tmavý. Jedeme dál.

Na rybníku Odval u Zbůchu, o. PS, hlásí opakovaně kolega Milan H. sýkořice vousaté, zřejmě celou rodinu. Zkouším pomocí přehrávače (který jsem dostal od svého syna k narozeninám) vyprovokovat sýkořice. Stojíme s Rudolfem těsně u betonové zdi, která ohraničuje rybník z jižní strany a roste zde největší rákosina, řádově 13 tisíc metrů čtverečních. Zkouším přehrání a hle! Neuplynou ani dvě minuty a už se jedna sýkořice blíží k nám. Chvilku pózuje v rákosí, ale pak mizí. SUPER! Mám několik ne moc dobrých fotek, ale jako dokumentace to stačí. Ještě zkoušíme bukáčka, ale bez úspěchu. V Přehýšově na rybníku snad jen žluva hajní. 

Na zpáteční cestě se stavíme ve Vsi Touškově na Touškovském rybníku, o. PJ, který je na plné vodě. Zajímavé jsou snad jen dvě husice nilské, jinak jeden pisík obecný a samec s dvěma samicemi poláka chocholačky. Po 10. hodině jedeme domů.

We checked today 4 ponds and saw 50 bird species. The most interesting is Bearded Reedling in Zbůch, Odval pond. Interesting species today: Common Sandpiper, Golden Oriole, Spotted Redshank and Egyptian Goose.

Photogallery

Sýkořice vousatá / Bearded Reedling, juvenile, Zbůch, rybník Odval, 12.7.2020 Husice nilská / Egyptian Goose, Ves Touškov, Touškovský rybník (pond), 12. 7. 2020