První prokázané hnízdění sýkořic vousatých v Plzeňském kraji.

First confirmed breeding of Bearded Reedling in Pilsen Region. 

Po prvních pozorováních sýkořic vousatých (Panurus biarmicus) v polovině 90. let, následně v hnízdní sezóně 2004 v okolí Hlinného a Jemnice na Tachovsku(rybníky Velký Hlinnský a Velký Jemnický) a pak také v roce 2007 u rybníka Velký Podveský u Tisové (P. Řepa, M. Pudil), se jako další oblast s více či méně pravidelným výskytem etablovala PR Nový rybník u Líní, o. PS. Zde byly sýkořice nepravidelně pozorovány zejména v zimním období od roku 2013. Letos počátkem léta 2020 k nim přibyl i nepříliš vzdálený rybník Odval u Zbůchu, o. PS, kde M. Haas pozoroval počátkem července opakovaně mladé ptáky, snad včetně samice (?). Já jsem zde jednoho mladého ptáka prokázal minulý týden 12. 7. Dnes 19. 7. 2020 jsem měl větší štěstí. Pozoroval jsem zde adultní samici s potravou v zobáku, kterak cíleně zaletuje do jednoho místa v rákosovém porostu rybníku Odval. Podle Mezinárodních kódů pro stupeň průkaznosti hnízdění se jedná o kategorii C14, což je prokázané hnízdění.

Mám opravdu radost z tohoto cenného faunistického údaje.

On 20Jul 19th 2020 I saw one adult female of Bearded Reedling on pond Odval, Zbůch, Pilsen north district, carrying food.