Další výskyt rybáka velkozobého v Plzeňském kraji

Another occurence of Caspian Tern in Plzeňský kraj Region

Je pátek odpoledne a já vyjíždím s Michalem J. a jeho synem na kontrolu rybníků na jihozápadním Plzeňsku. Na birding je špatné počasí, horko, fouká vítr. Na Novém rybníku mezi Dnešicemi a Žerovicemi je jeden vodouš šedý, jeden vodouš kropenatý, tři bekasiny otavní. Poslední zastávkou jsou důlní propadliny Metálka u Mantova. Registrujeme chřástala vodního, jednoho vodouše bahenního, honí se zde dva ledňáčci říční. Už pomalu odcházíme a najednou Michal povídá "Hele támhle letí racek". Zvednu dalekohled a žádný racek, jsou to 4 nádherní rybáci velkozobí. Krouží nad vodní plochou, chvilkami plachtí, ozývají se, jedná se zcela evidentně o tahové ptáky. Po chvilce naberou výšku a mizí směrem na jih. Poslední dokumentované pozorování v Plzeňském kraji pochází od Jirky Filípka, viz:
https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=5656628

Aug 14th 2020 we observed 4 Caspian Tern in Mantov, Metálka pond.