Klidné nedělní ráno 23. 8. 2020

Calm sunday morning Aug 23rd 2020

Vyrážím v 7 hodin ráno na kontrolu lokalit na severním Domažlicku a jižním Tachovsku. U Nemněnic na poli pozoruji jednoho holuba doupňáka. Na Jivjanských rybnících je klid, na Jivjanském pozoruji jednoho přeletujícího rorýse obecného. Na Červeném je jedna potápka malá, ale hlavně v šípkovém keři pozoruji krutihlava obecného. To je moc pěkné pozorování. V Bukové pod lesem překvapivě pozoruji intenzivní krmení jednoho starého ťuhýka šedého, kdy krmí žadonícího mladého ťuhýka. Jsou zde také 2 hrdličky divoké. Mezi Bukovou a Mezholezy pozoruji 3 jeřáby popelavé, kteří jsou slyšet už od Velkého Malahova. Jedná se o rodinu - starý pár a jeden juvenilní jeřáb (foto). Na Mezholezském rybníku jsou 2 pisíci obecní a ozval se jeden ledňáček říční.

Přejíždím na Tachovsko. Na Polním rybníku u Racova je jeden vodouš kropenatý, na rybníku Glázr I u silnice u Mířkova je 22 čírek obecných. To už jsem zase zpět na Domažlicku. Na Metelském rybníku mezi Horním a Dolním Metelskem je samec poláka velkého a 2 čírky modré. Na Křakovském rybníku u Křakova je jedna bekasina otevní a také jeden pisík obecný. 

Celé dopoledne bylo polojasno až zataženo, po nočním dešti příjemně. Všude byli motáci pochopové, viděl jsem min. 25 exemplářů, převládali samozřejmě mladí ptáci. 

Today trip to the locations in Domažlice and Tachov districts. I saw Stock Dove, Wryneck, Swift, Grey Great Shrike, Crane, Common Sandpiper, Green Sandpiper, Garganey and Snipe, in total 61 bird species.

Photogallery

Jeřáb popelavý / Crane, Mezholezy, Aug 23rd 2020 Jeřáb popelavý, asi rodina / Crane, Mezholezy, Aug 23rd 2020, probably family