První vycházka po delší době

First  walk after longer time

Včera jsem tady sliboval, že dnes 1. listopadu 2020 vyrazím na první vycházku za ptáky. Ano, těsně před 9. hodinou vyrážím. Jdu na krátkou vycházku na jižní okraj města Holýšova poblíž řeky Radbuzy. 
   Prvním druhem jsou hrdličky zahradní sedící před mým domem na smrku, ozvala se krátce i křivka obecná. V břehových porostech Radbuzy je celkem živo - sýkory koňadry, modřinky, jeden uhelníček a také 2 králíčci obecní. Všude se ozývají červenky obecné, na bříze sedí hejno 5 hýlů obecných (vše samice). Ozvala se žluna zelená, sojka obecná a nad hlavou mi přelétla také jedna volavka popelavá
   V lužním lese za silničním mostem pozoruji velké smíšené hejno strnadů obecných, stehlíků obecných a vrabců polních. Je mezi nimi i jedna sýkora babka, na poli jedna káně lesní a poštolka obecná. V olších sedí v koruně hejno ca 10 čížků lesních. A sakra! Začíná pršet! Tak hybaj zpátky...
   U fotbalového hřiště přeletí jako šíp samec krahujce obecného, na radnici a kostele sedí 3 kavky obecné. U požární zbrojnice pozoruji krátce strakapouda velkého. Nakonec toho bylo za hodinu a 5 minut celkem 28 druhů. Jsem spokojený...

Today Nov 1st first walk after illness. I observed 28 bird species - Crossbill, Robin, Coal Tit, Grey Heron, Goldcrest, Goldfinch, Green Woodpecker, Sparrowhawk, Jackdaw.

Photogallery

Hýl obecný / Bullfinch, female, Holýšov, Nov 1st 2020 Stehlík obecný / Goldfinch, Holýšov, Nov 1st 2020 Kavka obecná / Jackdaw, Holýšov, Nov 1st 2020