Sváteční birding

Holiday birding

Je úterý 17. listopadu 2020, všichni politici míří na Národní třídu, já s kamarádem Pavlem jedeme na pomezí okresů Domažlice a Tachov pozorovat ptáky.
   Začínáme trochu netypicky na rybnících u Horšovského Týna. Na Křakovském rybníce byl adultní orel mořský, na vypuštěném Metelském rybníce 21 volavek bílých a jeden ťuhýk šedý. Před Mířkovem na poli leží v ozimu albinotická srna. Zde také pozorujeme naši první dnešní káni rousnou. Přejíždíme na Tachovsko. Na pastvinách u Racova pozorujeme 2 strnady luční, objevují se první hejna drozdů kvíčal. Na  Polním rybníku u Racova byl jeden kormorán velký a 6 mlynaříků dlouhoocasých. U Starého Sedla nám nad hlavou přeletělo 7 hus, druh bohužel nebylo možno určit. Na drátech zde sedělo malé hejno 7 strnadů lučních.
   Vracíme se na Domažlicko, na Mezholezském rybníku plave jedna potápka roháč. Kousek odtud směrem na Bukovou poletuje za traktorem luňák červený. Jsou zde další káně rousné, pod lesem u Bukové pozorujeme dva motáky pilichy (oba ptáci hnědí), dále jednoho rychle přeletujícího sokola stěhovavého a další 2 luňáky červené. Jivjanský rybník je vypuštěný, na Červeném rybníku už je přeci jen živěji. Je zde ca 140 kachen divokých, 26 čírek obecných a také 4 labutě velké. Přeletují kvíčaly, v pobřežní vegetaci sedí na stromě káně rousná
   Celkem jsme nakonec za 3 hodiny napočítali 37 ptačích druhů.

Nov 17th 2020 birding. In total 37 bird species. In area between districts of Domažlice and Tachov we saw: White-tailed Sea Eagle, Great Grey Shrike, Corn Bunting, Rough-legged Buzzard, Peregrine Falcon, Red Kite, Hen Harrier, Teal.

Photogallery

Volavky bílé / Great White Egrets, Nov 17th 2020, Dolní Metelsko Vrabec polní / Tree Sparrow, Nov 17th 2020, Dolní Metelsko Strnad luční / Corn Bunting, Nov 17th 2020, Racov Kormorán velký / Cormorant, Nov 17th 2020, Racov