S děvčaty v Plzni

With girls in Pilsen

Je neděle 22. 11. 2020 a ráno v 8 vyrážíme spolu s Pavlem směr Plzeň, kde jsou na přehradě a na Boleváku hlášeny dva zajímavé druhy. Tentokrát to bude exkurze zcela výjimečná, protože nás budou doprovázet dvě mladé slečny. Jednu z nich, Ivet, nabíráme po cestě a jedeme na přehradu České údolí v Plzni na Borech. Začínáme v zátoce pod Liticemi, přehrada je pořád naplněná jen zhruba z poloviny, bahnité a kamenité břehy pomalu obrůstají sporou vegetací. Pozorujeme celkem 3 konipasy horské, což je hezké pozorování. Jedeme ale ke hrázi, kde by měl být první cílový druh dnešní výpravy - potáplice malá. Nejprve nevidíme nic, najednou vyjíždí zpod tělesa hráze dva světlí ptáci. Potáplice (můj letošní druh č. 220 pro Českou republiku, rekord!!) spolu s mladou potápkou roháčem. Rychle se vzdalují, na nějaké super fotky není moc čas, nakonec má nejlepší snímky Ivet!
   Jedeme na Bolevák, resp. Velký Bolevecký rybník, kde potkáváme další slečnu Lucku se psem Bellou. Nejprve zjišťujeme, že přímo pod pozorovací terasou stojí nahý stařík, právě po koupeli. Moc si nás nevšímá, je krásně rudý z té ledové vody. My ale přijeli kvůli ptákům opeřeným. Prohlížíme rybník zprava doleva a zpět, žádné zajímavé druhy. Po chvilce vidíme paní s nějakou větví, která na protější straně pomalu vykračuje podél břehu. A hle, vyplašila ho! Zpoza ostrůvku vyplaval další klenot - nádherný samec morčáka prostředního. Je to strašná dálka, ani Ivet se svým dělem nedělá moc hezké snímky. Opouští nás Lucka, loučíme se. Později odpoledne sděluje, že objevila za ostrůvkem ještě 3 husice nilské, ale hlavně udělala trochu lepší fotky samce morčáka. 
   Jedeme už zase jen ve třech na PR Nový rybník u Líní, který je bohužel zamrzlý, bez ptáků. U haldy poletuje hejno celkem 5 luňáků červených, což bude nakonec nejzajímavější druh této lokality. Jedeme ještě na rybník Odval ke Zbůchu, kde zkoušíme najít sýkořice vousaté, bez úspěchu. Slabou náplastí je další husice nilská. Pokračujeme do Přehýšova na Přehýšovský rybník, kde stojí za zmínku jen mladá slípka zelenonohá. Mezi Novým a Kotovicemi pozorujeme celkem 2 ťuhýky šedé. Na vypuštěném Touškovském rybníku u Vsi Touškova stojí za zaznamenání snad jen jedna vrána šedá
   Celkem jsme dnes pozorovali 36 druhů, bylo navíc krásné slunečné, ale chladné počasí.

On Sunday Nov 22nd 2020 we made a short car visit of water reservoirs in Pilsen and surroundings. We saw with 2 young ladies Iveta and Lucie 36 bird species in total. Red-throated Loon, Red-breasted Merganser, Egyptian Goose, Red Kite, Moorhen, Great Grey Shrike and Hooded Crow.

Photogallery

Potáplice malá / Red-throated Loon, České údolí dam, Plzeň, Nov 22nd 2020, © Ivet H. Morčák prostřední / Red-breasted Merganser, Velký Bolevecký pond, Plzeň, Nov 22nd 2020, © Lucka V. Morčák prostřední / Red-breasted Merganser, Velký Bolevecký pond, Plzeň, Nov 22nd 2020, © Lucka V. Morčák prostřední / Red-breasted Merganser, Velký Bolevecký pond, Plzeň, Nov 22nd 2020, © Lucka V. Husice nilská / Egyptian Goose, Velký Bolevecký pond, Plzeň, Nov 22nd 2020, © Lucka V. Luňák červený / Red Kite, NR Nový pond, Líně, Nov 22nd 2020, © Pavel Růžek Husice nilská / Egyptian Goose, Odval pond, Zbůch, Nov 22nd 2020, © Ivet H.