Vyšla Zpráva č. 1 za rok 2011

The report No. 1 for 2011 is issued

Po neskutečných problémech a s hrozivým zpožděním dnes vyšlo: L. Schröpfer et P. Růžek 2019: Ptáci jihozápadního Plzeňska v roce 20111 / Birds of southwest Pilsen region in 2011, ISBN 978-80-907762-0-3, 100 s. Práce vyhodnocuje více jak 27 tisíc pozorování ptáků ve zvolené oblasti jihozápadně od Plzně v roce 2011 s využitím recentních i historických dat.  Přehledy, tabulky, pár grafů a hlavně komentáře k jednotlivým ptačím druhům v daném čase a místě. Stránky reportu nejsou bohužel očíslované. Vůbec tento sešit se rodil velmi těžce, ale nevzdáváme to. Již pracujeme na reportu 2012 a 2013. Chceme tu hroznou časovou ztrátu dohnat. Aspoň trochu. Ročenku je možno objednat viz Contact. Cena 100,- Kč za kus.

The work summarizes 27 thousand bird observations in the area southwest of Pilsen in 2011. Overview, tables, a few graphs and mainly comments on individual bird species at a given time and place.

Photogallery