Poprvé s novým autem

For the first time with a new car

Je neděle 20. prosince 2020, Vánoce za dveřmi a já jsem si nadělil pod stromeček nové auto - zelené Suzuki Jimny. Ráno vyrážím s Pavlem R., první zastávka je ve Stodě u lávky přes Radbuzu a u jezu. Kachen divokých je tady málo, jen 48 ex. Přelétl jeden ledňáček říční a v korunách olší bylo pozorováno hejno ca 105 ex. čížka lesního. Pokračujeme do Mantova na důlní propadliny Metálka. Na louce se honí 2 žluny zelené, vzadu v rákosinách pluje jedna adultní labuť velká, přelétl jeden racek bělohlavý, je tu také střízlík obecný a 2 mlynaříci dlouhoocasí. V Líních na PR Nový rybník je rybník nezamrzlý, podobně jako v Mantově,  mezi kachnami divokými je jedna čírka obecná, pozorujeme také jednoho ťuhýka šedého a při odjezdu jednoho strnada rákosního. V Přehýšově je na poli u rybníka 7 labutí velkých a také 3 husy velké. Vzadu v orobinci byl jeden samec poláka velkého, jedna slípka zelenonohá a opět jedna čírka obecná. U Kotovic přeletuje silnici krahujec obecný, je zde také jedna káně rousná. Na vypuštěném Touškovském rybníku není skoro nic. Jen vzadu leze v bahně na dvou loužích taková divná protáhlá štíhlá kachna. Jdeme kousek blíž, a hle - samice ostralky štíhlé! Tak to jsem ještě opravdu nikdy neviděl. Navíc je to 192. druh pozorovaný v tomto roce v Plzeňském kraji, což je také můj nový rekord. 
   Po obědě vyrážím s Ivet H. na další kolečko pozorování. Ostralka na rybníku ve Vsi Touškově již není. Jivjanské rybníky také nejsou moc plné, navíc začíná padat mlha. Zde se ozývá jen datel černý. Ve Velkém Malahově to balíme a vracíme se na Plzeňsko. U letiště ve Staňkově přeletuje orel mořský, kterého napadá poštolka obecná a krkavci velcí. Míříme do Merklína k Merklínskému rybníku. Je poloprázdný, je zde jen 7 čírek obecných, které rychle odlétají. Z lesa u rybníka volají dva datlové černí.  Vezu Ivet domů, při cestě zpět pozoruji ještě opět jednu káni rousnou mezi Touškovem a Hradcem. Na rozloučenou s dnešním birdwatchingem přeletují 4 labutě velké. Celkem dnes pozorováno 40 druhů.

Sunday Dec 20th 2020 a new car - green Suzuki Jimny. I observed with Pavel and Ivet 40 birds species in total. Kingfisher, Caspian Gull, Wren, Green Woodpecker, Reed Bunting, Pintail !, Rough-legged Buzzard, Black Woodpecker, White-tailed Eagle, Teal.

Photogallery

Husa velká / Greylag Goose, Dec 20th 2020, Přehýšov Labutě velké / Mute Swans, Dec 20th 2020, Ves Touškov