Štědrý den s birdingem

Christmas Eve with birding

Na Štědrý den ráno, doma ještě všichni spí, vyjíždím na tradiční birding. Počasí je spíše jarní, teplo, větrno, v průběhu dopoledne bude několikrát silně pršet, občas vysvitne sluníčko...
   Na rybníčku v Čečovicích na návsi je ledňáček říční. Na Jivjanských rybnících je prázdno, takhle prázné jsem rybníky už dlouho neviděl. Jedinou zajímavostí je 50 kusové stádo muflonů mezi oběma rybníky. Na polích na Čertovně u Velkého Malahova je asi 250 kusové hejno drozdů kvíčal. Na polích pod lesem u Bukové je téměř pusto. Rozorání všech pastvin a luk za poslední dva roky se projevilo negativně i na obsazenosti této kdysi obsazované a na ptáky zajímavé lokality. U Telic mi nad hlavou přeletuje hejno 45 stehlíků obecných
   Na pastvinách u Prostiboře (trvalé luční porosty !!!) je to už zajímavější. Je zde první ťuhýk šedý, honí se zde 2 samci motáka pilicha s dvěma krkavci velkými. Přeletuje jedna žluna zelená a také v dálce 2 volavky bílé. Na stromě u silnice sedí mladá káně rousná a dovoluje mi udělat několik fotografií. Tuněchodský rybník (zde téměř průtrž mračen) i pastviny u Darmyšle jsou téměř ptákoprázdné. 
   Vracím se zpět na Domažlicko. Mezholezský rybník je ptákoprázdný, jen klepající strakapoud velký naznačuje, že to občas bývá velmi zajímavá lokalita. Mezi Mezholezy a Bukovou nacházím ještě jednu káni rousnou, ale to už spěchám domů. Celkem jsem za dopoledne pozoroval 29 ptačích druhů, bez nějakých vyložených rarit.

Today Christmas Eve birding, spring weather (rain, wind, sun, warm), 29 bird species in total observed. Fieldfare, Kingfisher, Goldfinch, Great Grey Shrike, Hen Harrier (2 males), Green Woodpecker, Rough-legged Buzzard.

Photogallery

Mufloni / Moufflons, Dec 24th 2020, Jivjany, Domažlice district Ťuhýk šedý / Great Grey Shrike, Dec 24th 2020, Prostiboř, Tachov district Káně rousná juv. / juvenile Rough-legged Buzzard, Dec 24th 2020, Prostiboř, Tachov district Káně rousná juv. / juvenile Rough-legged Buzzard, Dec 24th 2020, Prostiboř, Tachov district