Můj 262. druh pro Českou republiku

My bird species Nr. 262 for Czech Republic

Ještě za tmy vyrážíme s Pavlem R. směr Cheb. U Starého Sedla u Sobolího rybníku nám v 7.20 h přeletuje ještě za tmy silnici první dnešní druh - kalous ušatý. Na benzínce ONO u Chebu na nás čeká Aleš J., náš dnešní průvodce. Hledáme hlavně zajímavé druh hus. U Okrouhlé a následně u Všeboře pozorujeme ca 1500 hus běločelých a ca 1500 hus tundrových. U Všeboře je s nimi i čtveřice husic nilských a také 4 hvízdáci eurasijští (vše v řepce). Na Malé Jesenici pozorujeme 16 morčáků velkých. Přeletuje také ad. orel mořský. Přejíždíme ke Dřenicím a po cestě v kempu pozorujeme a fotíme rehka domácího. Zde pozorujeme mj. 2 morčáky prostřední. Objíždíme přehradu a její prohlídku končíme u obce Jesenice, kde je tom moc zajímavé. Pozorujeme a počítáme ca 170 potápek roháčů, také jednu potápku žlutorohou a potáplici malou. U hráze je mezi březňačkami také jedna husice rezavá.

Už to trochu vzdáváme, ale jedeme ještě jednou k Okrouhlé za silnici, kde jsme ráno nepozorovali vůbec nic. Za zemědělským družstvem v dálce je velké hejno severských husí. Pavel si bere stativák a prakticky okamžitě hlásí: Mám je! Opravdu pozorujeme 2 bernešky bělolící a také 2 hybridy (snad b. bělolící x husa velká), kteří se zde zdržují již delší dobu spolu s berneškami. Paráda, můj 262. druh pro ČR! Je zde také velké hejno 18 husic nilských na pastvině a také zde krouží nádherný samec káně rousné. Po návštěvě masny v Odravě (párky, klobásy mňam), jedeme ještě k Nebanicím k Ohři. Na poli zde sedí velké hejno 106 labutí velkých, přeletují 3 čírky obecné. Opouští nás Aleš a my vyrážíme k domovu.

U Starého Sedla na Tachovsku pozorujeme ještě jednoho luňáka červeného a dva ťuhýky šedé. Poslední zastávka je u Bukové u Mezholez na Domažlicku, kde je to opět jeden ťuhýk šedý a také jedna káně rousná. Celkem jsme dnes pozorovali 40 ptačích druhů.

Visit of Jesenická dam near Cheb, Karlovy Vary region. We observed 40 birds species in total. Greater white-fronted Goose, Tundra Goose, White-tailed Eagle, Merganser, Egyptian Goose, Red-breasted Merganser, Red-throated Diver, Slavonian Grebe, Black Redstart !, Rough-legged Buzzard and Barnacle Goose - my bird species Nr. 262 for Czech Republic.

Photogallery

Severské husy / Nordic geese, Všeboř, district Cheb, Dec 28th 2020 Samec káně rousné / Rough-legged Buzzard male, Okrouhlá, district Cheb, Dec 28th 2020 Husice nilské / Egyptian geese, Okrouhlá, district Cheb, Dec 28th 2020 Labutě velké / Mute swans, Nebanice, district Cheb, Dec 28th 2020