Aktualizace odkazu Birdlists

Update of category Birdlists

Byla provedena aktualizace kategorie Birdlists, kde byly přidány nové birdlisty pro Jihočeský a Karlovarský kraj (odkaz Czech Republic). Navíc byla doplněna tabulka Daily species numbers pro červenec až prosinec 2020. 

Update in category Birdlists: new birdlists for Jihočeský and Karlovarský kraj (Czech Republic), new table for Daily species numbers Jul to Dec 2020.