Víkendový birding

Birding weekend

Dnes 14. 3. 2020 jsem nazahálel a v přestávkách mezi koronavirovým pozdvižením na vsi jsem ráno brzo vyrazil do terénu. Hned na Jivjanském rybníku přeletěly 2 husice rezavé (115.), v křovinách na okraji lesa zde zpívající budníček menší (116.). Při velkém kolečku mezi pastvinami na pomezí okresů Domažlice, Plzeň-jih a Tachov pozorovány 2 motáci piliši, 1 ťuhýk šedý, káně rousné, luňáci červení, kvíčaly, orli mořští, 2 jeřábi popelaví. U Bukové jsem pozoroval v hejnu pěnkav také 2 pěnkavy jikavce (117.) a na pastvině u Mezholez mezi kvíčalami také drozda cvrčalu (118.).
Dnes ráno ve Stodě jsem pozoroval prvního rehka domácího (119.). Pak už jen u Zbůchu mezi husami velkými 2 husy běločelé, které jnejsou an Plzeňsku vůbec obvyklou záležitostí. Připojuji jednu jejich nekvalitní fotografii.

Přeji vám všem do dalších dnů hodně zdraví, Libor

This weekend I saw for the first time in 2020 these bird species: Ruddy Shelduck, Chiffchaff, Brambling, Redwing and Black Redstart
 

Photogallery

Husy běločelé / White-fronted Goose, Zbůch, Mar 15th 2020