Druhy č. 67, 68 a 69 (pro rok 2021)

Species nr. 67, 68 and 69 (for 2021)

Je krásné mrazivé ráno neděle 31. ledna 2021, jasná obloha, vyrážíme s Pavlem R. na obhlídku našich ptačích lokalit. Ve Stodě u jezu na Radbuze jsou kachny březňačky, ale hlavně řeka je plná vody po pátečním a sobotním dešti. U lávky jsou 2 slípky zelenonohé, hejno 70 čížků lesních a směrem severním přeletuje jedna husice nilská. U jezu ještě přeletěl jeden kormorán velký (67.), nepamatuji se, kdy jsem viděl tento druh v novém roce tak pozdě, jako letos. 
   V Líních v PR Nový rybník je vodní plocha zamrzlá z 90 %, na posadě pro racky sedí jedna husice nilská. Vzadu pod lesíkem na poli sedí hejno 94 hus velkých (68.), některé s límci, ale je to strašně daleko. Při přejezdu na další lokalitu je na kraji silnice do Nýřan u kruháče exit 93 hejno 70 konopek obecných a 100 drozdů kvíčal. Za nýřanskou benzínkou ONO před Blatnicemi sedí na zemi na poli velký šedý dravec. Zbystřil jsem ho na poslední chvíli, zastavuji na zastávce a prohlížím si ho dalekohledenm. Sokol stěhovavý (69.), po chvilce se zvedá a mizí za velkou novou překladištní halou. V Přehýšově sedí na poli s řepkou 6 labutí velkých, ale přesunuly se blíž k Heřmanově Huti. Odvážím Pavla domů a jedu se podívat ještě do bývalých kasáren v Holýšově na naši Ptačí zahradu s krmítkem. Pozoruji mj. jednu sýkoru uhelníčka, brhlíky lesní, zpívá zde intenzivně jeden samec drozda brávníka. Na bývalé betonce směrem do Holýšova sleduji červenky obecné, jsou zde min. 3 ks. Dole pod svahem stojí na louce u Radbuzy 4 volavky popelavé a 4 volavky bílé. Celkem jsem za dopoledne pozoroval 35 ptačích druhů.
   V podvečer volá kolegyně z práce, že je covid pozitivní a že mi bude volat hygiena. Volají, je to ženská, je slušná, ale vůbec se mnou nediskutuje a nechává mne v karanténě do pondělka 8. února...

Today Jan 31st 2021 birding southwest of Plzeň (Pilsen), frosty weather, sunny. We observed 35 birds species in total. Common Moorhen, Cormorant (67.), Siskin, Egyptian Goose, Greylag Goose (68.), Linnet, Fieldfare, Peregrine (69.), Mistle Thrush, Robin, Grey Heron, Great White Egret.

Photogallery

Husy velké / Greylag Geese, Líně, Jan 31st 2021