Birding v mlze

Birding in fog

Po nočním neúspěšném tahání kolegovo ornitologické Fabie z rozbahněné lesní cesty vyrážím dnes v neděli 21. února 2021 sám po 8. hodině na severní Domažlicko a jižní Tachovsko. Mlha. Hustá. Velmi hustá. Téměř všechny rybníky zamrzlé na 100 %. Na Jivjanských rybnících na malém oku u jižního břehu jsou kachny březňačky, ale hlavně zde po ledu běhají 3 konipasové bílí (80.). U Tuněchod u Tuněchodského rybníku v megahusté mlze troubí pár jeřábů popelavých, dokážu po sluchu identifikovat dva odlišné hlasy. U Sobolího rybníku u Starého Sedla intenzivně zpívá ťuhýk šedý, přelétl jeden hřivnáč a na poli sedí 2 čejky chocholaté. Kousek odtud, nad Racovem na pastvinách zpívají 2 strnadi luční (81.). U Dolního Metelska mi nad hlavou přeletuje jedna husa velká, je zde další ťuhýk šedý a na kousku nezamrzlého Horního Dolnometelského rybníka je labuť velká. U Křakovského rybníku u Křakova přeletují 2 drozdi zpěvní (82.), volá zde také žluna šedá, po ledu pobíhá samec strnada rákosního a hledá potravu. Je zde další ťuhýk šedý. U velkého zamrzlého Mezholezského rybníku sedí na bříze starý orel mořský. Mezi Mezholezy a Bukovou je na stromě dnešní poslední ťuhýk šedý a přeletuje hejno 10 hřivnáčů. Celkem pozorováno dnes 27 druhů
Po příjezdu se dozvídám, že mezitím kolegovi to auto šťastně z bláta vytáhli.
Today Feb 21st 2021 was foggy birding, it was very foggy, bad visibilty. I observed 27 bird species in total - Pied Wagtail, Corn Bunting and Song Thrush for the first time in 2021. White-tailed Eagle, Common Crane, Grey-headed Woodpecker, Great Grey Shrike, Wood Pigeon, Lapwing.

Photogallery

Strnad luční / Corn Bunting, Racov, Feb 21st 2021 Labuť velká / Mute Swan, Dolní Metelsko, Feb 21st 2021 Orel mořský / White-tailed Eagle, Mezholezy, Feb 21st 2021