#locallockdownbirding

#locallockdownbirding

Od 1. března 2021 byl díky hygienicko-epidemiologické situaci omezen volný pohyb obyvatelstva v České republice na území katastru místa, kde se člověk dlouhodobě zdržuje, většinou bydliště. Na základě výzvy Honzy Grünwalda a Martina Vavříka byli birdeři vyzváni, aby se snažili na katastru své obce pozorovat co možná nejvíce volně žijících druhů ptáků. Akci nazvali #locallockdownbirding. Katastr Holýšova má přesně 2931 ha, včetně velkých lesních celků. Naopak chybí větší vodní plochy. Dnes 21. března 2021 večer jsem všechno podtrhnul a sečetl. Výsledek? 65 druhů. Nepovažuji to za špatný výsledek.

Co se mi nepodařilo vidět, i když bych teoreticky měl? Ledňáček říční, ale i z ostatních míst ČR je hlášen jeho slabý výsledek po letošní zimě. Dále šoupálek dlouhoprstý, sýkora lužní, strnad rákosní, havran polní…

Co naopak překvapilo? Jednoznačně protahující racek žlutonohý, teprve druhé pozorování na území Plzeňského kraje!

Uvidíme, co na nás vláda přichystá dál. Mějte se dobře a opatrujte se!

Scolopax Birder alias Libor Sch. :) 

Bažant obecný
Brhlík lesní
Červenka obecná
Čížek lesní
Datel černý
Dlask tlustozobý
Drozd brávník
Drozd kvíčala
Drozd zpěvný
Holub doupňák
Holub hřivnáč
Holub skalní (domácí)
Hrdlička zahradní
Hýl obecný
Jestřáb lesní
Kachna divoká
Kalous ušatý
Káně lesní
Kavka obecná
Konipas bílý
Konipas horský
Konopka obecná
Kormorán velký
Kos černý
Krahujec obecný
Králíček obecný
Krkavec velký
Křivka obecná
Kulíšek nejmenší
Luňák červený
Mlynařík dlouhoocasý
Pěnkava jikavec
Pěnkava obecná
Pěvuška modrá
Poštolka obecná
Puštík obecný
Racek chechtavý
Racek žlutonohý (Mar 14th 2021)
Rehek domácí
Skřivan polní
Sluka lesní
Sojka obecná
Stehlík obecný
Straka obecná
Strakapoud malý
Strakapoud velký
Strnad obecný
Střízlík obecný
Sýc rousný
Sýkora babka
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Sýkora parukářka
Sýkora uhelníček
Šoupálek krátkoprstý
Špaček obecný
Ťuhýk šedý
Volavka bílá
Volavka popelavá
Vrabec domácí
Vrabec polní
Vrána černá
Zvonek zelený
Žluna šedá
Žluna zelená

Between Mar 1st to Mar 21st 2021 Czech government has banned movement of residents out of residence. In that time I observed 65 birds species in cadastre of the city of Holýšov (2931 hectares). The most interesting is the observation of Lesser Black-backed Gull (Mar 14th 2021), the second observation of this species in Pilsen Region ever.

 

Photogallery

Katastr Holýšova / The city of Holýšov Kulíšek nejmenší / Pygmy Owl, Holýšov, Mar 4th 2021 Králíček obecný / Goldcrest, Holýšov, Mar 6th 2021 Strnad obecný / Goldhammer, Horní Kamenice, Mar 7th 2021 Sýkora koňadra / Great Tit, Horní Kamenice, Mar 7th 2021