Birding s Karthikem

Birding with Karthik

Mezinárodní pozorovatelská ornitologická databáze eBird nabízí nejen neskutečné možnosti pro archivaci, zapisování a vyhodnocování nasbíraných dat, ale také i příležitosti k seznámení se s různými birdery, prakticky z celého světa. Již na podzim loňského roku jsem měl jeden krátký kontakt s indickým studentem Karthikem Thrikadeeri studujícím na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Již domluvená exkurze koncem února 2021 nebyla uskutečněna kvůli covidové nákaze. Až ve čtvrtek 27. května 2021 se to povedlo. Na části této naší celodenní pouti se k nám přidal i Milan Haas, a krátce také Pavel Steinbach. 
   Ale popořadě. Karthik přijíždí prvním ranním vlakem do Plzně v ca 8 hod. ráno. Bereme ho s Milanem hned do auta a jedeme do PR Nový rybník u Líní. Počasí je na draka celý den, vítr, občasné srážky a hlavně je chladno. V Líních jsou to cvrčilky slavíkové, 2 čejky chocholaté, přeletující luňák červený, 2 čírky obecné a také pár bramborníčků černohlavých. Slibovaný lifer pro Karthika - břehule říční - zde nejsou ani náhodou! Přesunujeme se k rybníku Odval u Zbůchu, kde nás kromě zraněné husy běločelé čeká největší překvapení dnešního dne - samec bukáčka malého (181.). Pro Karthika jeho první dnešní lifer. Přejíždíme na Šlovický vrch u Dobřan, kde hledáme pěnici vlašskou, bez úspěchu. Je zde alespoň jeden volající datel černý a také hrdlička divoká. Navíc pozorujeme kuňku žlutobřichou.
   Nastal čas oběda, jedeme do Holýšova do Baru 66, kde zjišťuji, že Karthik je vegetarián. Objednávám mu sýrový burger s hranolky, my s Milanem si dáváme typické ornitologické jídlo - kachnu s červeným zelím a bramborovými knedlíky. Po mírném špičkování, zda je pivo lepší v Plzni nebo v Budějovicích, vyrážíme dál. Na deponii u Černovic nalézáme po chvilce pár skřivanů lesních, kteří sbírají potravu pro mláďata, druhý lifer pro Karthika! Milan se odpojuje, my míříme k Prostiboři na Tachovsko a hned první zastávka na pastvinách je úspěšná. 3 strnadi luční včetně zpěvu, třetí Karthikovo lifer! U Tuněchodského rybníku u Tuněchod pozorujeme 2 bramborníčky hnědé na drátech, na Borovanském rybníku pak 2 dospělé jeřáby popelavé (tušíme, že by mohlo být s nimi mládě, ale pobřežní vegetace je příliš vysoká). Létá zde také jeden nedospělý orel mořský. U Mezholezského rybníka pozorujeme mj. králíčka ohnivého (182.), u Miřovic nám ze silnice vzlétne konipas luční. Na Touškovském rybníku u Vsi Touškova zpívá rákosník zpěvný, ale hlavně zde létá jedna břehule říční - čtvrtý poslední Karthikův dnešní lifer. 
   Ještě se stavíme na Odvalu a na Novém rybníku u Líní, ale již bez zajímavostí. Loučím se s Karthikem, Milan (který se v mezidobí opět připojil) ho odváží zpět plzeňské hlavní nádraží. Celkem jsme pozorovali 86 ptačích druhů, což je slušný výsledek. 

Whole day birding with Karthik, May 27th 2021: 86 bird species in total (Little Bittern, Firecrest, Crane, White-tailed Eagle, Savis Warbler, Whinchat, Stonechat, Corn Bunting, Wood Lark, Greater White-fronted Goose, Red Kite). 

Photogallery

Karthik, Libor, Milan, Líně, May 27th 2021 Milan, Libor and Karthik, Bar 66, Holýšov, MAy 27th 2021 Karthik, Libor and Milan, May 27th 2021 Kuňka žlutobřichá / Yellow-bellied Toad, Dobřany, Šlovický vrch, May 27th 2021