Přidána tabulka počtu pozorovaných druhů leden - červen 2021

New numbers table of observed bird species Jan Jun 2021

V sekci Birdlists pod odkazem Daily species numbers