Rybák bahenní na Plzeňsku koncem července 2021

Whiskered Tern in Pilsen region in the end of July 2021

Ráno v sobotu 24. 7. 2021 vyjíždím na krátkou exkurzi k Merklínskému rybnníku a jeho okolí. První zastávka je v ca 8 h ráno u malého rynmíku Drnovka u Bukové, o. PJ, kv. 6444. Hned si všímám malého světlého ptáka poletujícím neustále nad hladinou, který létá stále nahoru a dolů, rychle mění směr letu a vůbec je velmi mobilní. Při kontrole dalekohledem zjišťuji, že se jedná o adultního rybáka bahenního Chlidonias hybrida. Dělám několik velmi špatných fotek z hráze rybníku, aby najednou rybák nadobro zmizel. Byl to můj 193. druh v roce 2021 a teprve třetí pozorování tohoto druhu pro mne vůbec.

Zajímavostí je, že v ten samý den pozoroval kolega Pavel S. také adultního rybáka bahenního https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=10035425 v PR Nový rybník u Líní v ca 12.30 h. Těžko říci, zda se jednalo o stejného ptáka. Blízkost lokalit (ca 18 km) takové spekulaci jen nahrává.

On Saturday July 24th 2021 I observed one adult Whiskered Tern on small pond Drnovka near Buková, district Pilsen-south, square 6444. It was species Nr. 193 in 2021 for me.

Photogallery

Rybák bahenní / Whiskered Tern, July 24th 2021, pond Drnovka, Buková