Daily species numbers

Následující tabulky představují denní počty pozorovaných druhů. Modré číslice znamenají minimum, červené naopak maximum v daném měsíci.

The following tables represent the daily numbers of observed species. Blue numbers indicate the minimum, red the maximum in the month.

Documents