Neděle 29. 3. 2020 a první modráček

Sunday Mar 29th 2020 and first Bluethroat
 

Dnes 29. 3. 2020 jsem byl venku pro změnu s Michalem M. Při kontrole Nového rybníka u Líní, o. PS, potvrzeni min. 2 samci slavíka modráčka středoevropského (132.). Zde dále pěkný samec bramborníčka černohlavého, 6 bekasin, 4 husice nilské. Na rybníku Odval u Zbůchu, o.PS, mezi "plzeňskými" husami také husa velká K81, podle mých záznamů loňský mladý pták ze Strakonicka. Na polovypuštěném Přehýšovském rybníku u Přehýšova, o. PS, bylo hejno 9 vodoušů kropenatých, což jsem už také dlouho neviděl. Zdálky zde volá také jeřáb popelavý. Další jeřáb byl na Touškovském rybníku u Vsi Touškova, o. PJ. V Jivjanech, o. DO, na Červeném rybníku byli další 3 vodouši kropenatí a také ťuhýk šedý. Na polovypuštěním Křakovském rybníku u Křakova, o. DO, pozorována společně s Petrem Langem (který zde byl sám) linduška horská (133.), dále jeden vodouš tmavý (134.). Zpíval zde také strnad luční, dále zde byli bekasiny otavní, jeden vodouš kropenatý. Poslední zastávkou byl Metelský rybník mezi Horním a Dolním Metelskem, o. DO, kde byly 2 husice rezavé, dále 3 vlaštovky, samec čírky modré a další ťuhýk šedý.
Sunday March 29th 2020: I saw for the first time in 2020 Bluethroat, Water Pipit and Spotted Redshank. We observed a Greylag Goose in Zbůch, Pilsen-North District, with red neck collar K81, the goose was born and ringed in South Bohemia, Strakonice District in June 2019.

 

Photogallery

Přehýšov, kolonie volavek popelavých / Přehýšov, colony of Grey Herons Ťuhýk šedý, Jivjany, o. DO / Great Grey Shrike, Jivjany, Domažlice District Husice rezavá, Křakov, o. DO / Ruddy Shelduc, Křakov, Domažlice Disrict