Europe Life Bird List as of 02 Feb 2022 
Taxonomy: eBird/Clements
Number of species 319
Last addition: Stercorarius skua 24 Nov 2021 CZE

country of first observation recorded, for more details (incl. countries and states/provinces) see attached files below

1. Husa velká Anser anser, CZE
2. Husa běločelá Anser albifrons, CZE
3. Husa polní Anser fabalis, CZE
4. Husa tundrová Anser serrirostris, CZE
5. Husa krátkozobá Anser brachyrhynchos, SCO
6. Berneška tmavá Branta bernicla, SCO
7. Berneška bělolící Branta leucopsis, SCO
8. Berneška malá Branta hutchinsii, SCO
9. Berneška velká Branta canadensis, GER
10. Berneška rudokrká Branta ruficollis, CZE
11. Labuť velká Cygnus olor, CZE
12. Labuť malá Cygnus columbianus, NLD
13. Labuť zpěvná Cygnus cygnus, CZE
14. Husice nilská Alopochen aegyptiaca, CZE
15. Husice rezavá Tadorna ferruginea, CZE
16. Husice liščí Tadorna tadorna, CZE
17. Kachnička mandarinská Aix galericulata, CZE
18. Čírka modrá Anas querquedula, CZE
19. Lžičák pestrý Anas clypeata, CZE
20. Kopřivka obecná Anas strepera, CZE
21. Hvízdák euroasijský Mareca penelope, CZE
22. Kachna divoká Anas platyrhynchos, CZE
23. Ostralka štíhlá Anas acuta, CZE
24. Čírka obecná Anas crecca, CZE
25. Zrzohlávka rudozobá Netta rufina, CZE
26. Polák velký Aythya ferina, CZE 
27. Polák malý Aythya nyroca, CZE
28. Polák chocholačka Aythya fuligula, CZE
29. Polák kaholka Aythya marila, CZE
30. Kajka královská Somateria spectabilis, GER
31. Kajka mořská Somateria molissima, GER
32. Turpan hnědý Melanitta fusca, GER
33. Turpan černý Melanitta nigra, SCO
34. Hoholka lední Clangula hyemalis, SCO
35. Hohol severní Bucephala clangula, CZE
36. Morčák malý Mergellus albellus, CZE
37. Morčák velký Mergus merganser, CZE
38. Morčák prostřední Mergus serrator, CZE
39. Křepelka polní Coturnix coturnix, CZE
40. Orebice rudá Alectoris rufa, SCO
41. Bažant obecný Phasianus colchicus, CZE
42. Koroptev polní Perdix perdix, CZE
43. Tetřev hlušec Tetrao urogallus, CZE
44. Tetřívek obecný Lyrurus tetrix, CZE
45. Bělokur rousný Lagopus lagopus, SCO
46. Plameňák růžový Phoenicopterus roseus, ITA
47. Potápka malá Tachybaptus ruficollis, CZE
48. Potápka žlutorohá Podiceps auritus, GER
49. Potápka rudokrká Podiceps grisegena, CZE
50. Potápka roháč Podiceps cristatus, CZE
51. Potápka černokrká Podiceps nigricollis, CZE
52. Holub domácí Columba livia, CZE
53. Holub doupňák Columba oenas, CZE
54. Holub hřivnáč Columba palumbus, CZE
55. Hrdlička divoká Streptopelia turtur, CZE
56. Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto, CZE
57. Drop velký Otis tarda, AUT
58. Kukačka obecná Cuculus canorus, CZE
59. Lelek lesní Caprimulgus europaeus, CZE
60. Rorýs velký Apus melba, CHE
61. Rorýs obecný Apus apus, CZE
62. Chřástal vodní Rallus aquaticus, CZE
63. Chřástal polní Crex crex, CZE
64. Chřástal kropenatý Porzana porzana, CZE
65. Slípka zelenonohá Gallinula chloropus, CZE
66. Lyska černá Fulica atra, CZE
67. Chřástal malý Porzana parva, CZE
68. Jeřáb popelavý Grus grus, CZE (GER)
69. Pisila čáponohá Himantopus himantopus, GER
70. Tenkozobec opačný Recurvirostra avosetta, CZE
71. Ústřičník velký Haematopus ostralegus, CZE
72. Kulík bledý Pluvialis squatarola, SCO
73. Kulík zlatý Pluvialis apricaria, CZE
74. Čejka chocholatá Vanellus vanellus, CZE
75. Kulík písečný Charadrius hiaticula, CZE
76. Kulík říční Charadrius dubius, CZE
77. Kulík hnědý Charadrius morinellus, CZE
78. Koliha malá Numenius phaeopus, GER
79. Koliha velká Numenius arquata, CZE
80. Břehouš rudý Limosa lapponica, SCO
81. Břehouš černoocasý Limosa limosa, CZE
82. Kamenáček pestrý Arenaria interpres, GER
83. Jespák rezavý Calidris canutus, SCO
84. Jespák bojovný Philomachus pugnax, CZE
85. Jespáček ploskozobý Limicola falcinellus, CZE
86. Jespák křivozobý Calidris ferruginea, CZE
87. Jespák šedý Calidris temminckii, CZE
88. Jespák písečný Calidris alba, CZE
89. Jespák obecný Calidris alpina, CZE
90. Jespák mořský Calidris maritima, SCO
91. Jespák malý Calidris minuta, CZE
92. Jespák srostloprstý Calidris pusilla, SCO
93. Slučka malá Lymnocryptes minimus, CZE
94. Sluka lesní Scolopax rusticola, CZE
95. Bekasina větší Gallinago media, CZE
96. Bekasina otavní Gallinago gallinago, CZE
97. Lyskonoh úzkozobý Phalaropus lobatus, CZE
98. Lyskonoh ploskozobý Phalaropus fulicarius, CZE
99. Pisík obecný Actitis hypoleucos, CZE
100. Vodouš kropenatý Tringa ochropus, CZE
101. Vodouš tmavý Tringa erythropus, CZE
102. Vodouš šedý Tringa nebularia, CZE
103. Vodouš štíhlý Tringa stagnatilis, CZE
104. Vodouš bahenní Tringa glareola, CZE
105. Vodouš rudonohý Tringa totanus, CZE
106. Chaluha velká Stercorarius skua, CZE
107. Chaluha pomořanská Stercorarius pomarinus, CZE
108. Chaluha příživná Stercorarius parasiticus, GER
109. Chaluha malá Stercorarius longicaudus, GER
110. Alkoun úzkozobý Uria aalge, SCO
111. Alka malá Alca torda, SCO
112. Alkoun obecný Cephus grylle, SCO
113. Papuchalk severní Fratercula arctica, SCO
114. Racek tříprstý Rissa tridactyla, SCO
115. Racek chechtavý Larus ridibundus, CZE
116. Racek malý Larus minutus, CZE
117. Racek černohlavý Larus melanocephalus, CZE
118. Racek bouřní Larus canus, CZE
119. Racek stříbřitý Larus argentatus, CZE
120. Racek středomořský Larus michahellis, CZE
121. Racek bělohlavý Larus cachinnans, CZE
122. Racek žlutonohý Larus fuscus, CZE
123. Racek šedý Larus hyperboreus, SCO
124. Racek mořský Larus marinus, GER
125. Rybák malý Sternula albifrons, ENG
126. Rybák velkozobý Sterna caspia, CZE
127. Rybák černý Chlidonias niger, CZE
128. Rybák bělokřídlý Chlidonias leucopterus, CZE
129. Rybák bahenní Chlidonias hybrida, CZE
130. Rybák obecný Sterna hirundo, CZE
131. Rybák dlouhoocasý Sterna paradisaea, GER
132. Rybák severní Sterna sandvicensis, GER
133. Potáplice malá Gavia stellata, CZE
134. Potáplice severní Gavia arctica, CZE
135. Potáplice lední Gavia immer, CZE
136. Buřňák lední Fulmarus glacialis, SCO
137. Buřňák severní Puffinus puffinus, SCO
138. Čáp černý Ciconia nigra, CZE
139. Čáp bílý Ciconia ciconia, CZE
140. Terej bílý Morus bassanus, SCO
141. Kormorán malý Microcarbo pygmaeus, CZE
142. Kormorán velký Phalacrocorax carbo, CZE
143. Kormorán chocholatý Phalacrocorax aristotelis, SCO
144. Bukač velký Botaurus stellaris, CZE
145. Bukáček malý Ixobrychus minutus, CZE
146. Volavka popelavá Ardea cinerea, CZE
147. Volavka červená Ardea purpurea, CZE
148. Volavka bílá Egretta alba, CZE
149. Volavka stříbřitá Egretta garzetta, CZE
150. Volavka rusohlavá Bubulcus ibis, CZE
151. Kvakoš noční Nycticorax nycticorax, CZE
152. Ibis hnědý Plegadis falcinellus, CZE
153. Ibis posvátný Threskiornis aethiopicus, GER
154. Kolpík bílý Platalea leucorodia, CZE
155. Orlovec říční Pandion haliaetus, CZE
156. Luněc šedý Elanus caeruleus, CZE
157. Včelojed lesní Pernis apivorus, CZE
158. Sup hnědý Aegypius monachus, CZE
159. Sup bělohlavý Gyps fulvus, CZE
160. Orel křiklavý Aquila pomarina, CZE
161. Orel královský Aquila heliaca, SVK
162. Orel skalní Aquila chrysaetos, NOR
163. Moták pochop Circus aeruginosus, CZE
164. Moták pilich Circus cyaneus, CZE
165. Moták stepní Circus macrourus, CZE
166. Moták lužní Circus pygargus, CZE
167. Krahujec obecný Accipiter nisus, CZE
168. Jestřáb lesní Accipiter gentilis, CZE
169. Luňák červený Milvus milvus, CZE (GER)
170. Luňák hnědý Milvus migrans, CZE
171. Orel mořský Haliaetus albicilla, CZE
172. Káně rousná Buteo lagopus, CZE
173. Káně lesní Buteo buteo, CZE
174. Sova pálená Tyto alba, CZE
175. Výreček malý Otus scops, CZE
176. Výr velký Bubo bubo, CZE
177. Sovice krahujová Surnia ulula, GER
178. Kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum, CZE
179. Sýček obecný Athene noctua, CZE
180. Puštík obecný Strix aluco, CZE
181. Kalous ušatý Asio otus, CZE
182. Kalous pustovka Asio flammeus, CZE
183. Sýc rousný Aegolius funereus, CZE
184. Dudek chocholatý Upupa epops, CZE
185. Ledňáček říční Alcedo atthis, CZE
186. Vlha pestrá Merops apiaster, CZE
187. Krutihlav obecný Jynx torquilla, CZE
188. Datlík tříprstý Picoides tridactylus, CZE
189. Strakapoud prostřední Dendrocopos medius, CZE
190. Strakapoud velký Dendrocopos major, CZE
191. Strakapoud jižní Dendrocopos syriacus, CZE
192. Strakapoud malý Dendrocopos minor, CZE
193. Žluna šedá Picus canus, CZE
194. Žluna zelená Picus viridis, CZE
195. Datel černý Dryocopus  martius, CZE
196. Poštolka obecná Falco tinnunculus, CZE
197. Poštolka rudonohá Falco vespertinus, CZE
198. Dřemlík tundrový Falco columbarius, CZE
199. Ostříž lesní Falco subbuteo, CZE
200. Raroh velký Falco cherrug, CZE
201. Sokol stěhovavý Falco peregrinus, CZE
202. Žluva hajní Oriolus oriolus, CZE
203. Ťuhýk obecný Lanius collurio, CZE
204. Ťuhýk šedý Lanius excubitor, CZE
205. Ťuhýk menší Lanius minor, CZE
206. Sojka obecná Garrulus glandarius, CZE
207. Straka obecná Pica pica, CZE
208. Ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes, CZE
209. Kavče červenozobé Pyrrhocorax pyrrhocorax, SCO
210. Kavče žlutozobé Pyrrhocorax graculus, CHE
211. Kavka obecná Coloeus monedula, CZE
212. Havran polní Corvus frugilegus, CZE
213. Vrána černá Corvus corone, CZE
214. Vrána šedá Corvus cornix, CZE
215. Krkavec velký Corvus corax, CZE
216. Sýkora uhelníček Periparus ater, CZE
217. Sýkora parukářka Lophophanes cristatus, CZE
218. Sýkora babka Poecile palustris, CZE
219. Sýkora lužní Poecile montanus, CZE
220. Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, CZE
221. Sýkora koňadra Parus major, CZE
222. Moudivláček lužní Remiz pendulinus, CZE
223. Skřivan ouškatý Eremophila alpestris, NLD
224. Skřivan lesní Lullula arborea, CZE
225. Skřivan polní Alauda arvensis, CZE
226. Chocholouš obecný Galerida cristata, CZE
227. Sýkořice vousatá Panurus biarmicus, CZE
228. Sedmihlásek hajní Hippolais icterina, CZE
229. Rákosník tamaryškový Acrocephalus melanopogon, HUN
230. Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus, CZE
231. Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris, CZE
232. Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus, CZE
233. Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus, CZE
234. Cvrčilka říční Locustella fluviatilis, CZE
235. Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides, CZE
236. Cvrčilka zelená Locustella naevia, CZE
237. Břehule říční Riparia riparia, CZE
238. Vlaštovka obecná Hirundo rustica, CZE
239. Vlaštovka skalní Cecropis daurica, CZE
240. Jiřička obecná Delichon urbicum, CZE
241. Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix, CZE
242. Budníček pruhohlavý Phylloscopus inornatus, SCO
243. Budníček větší Phylloscopus trochilus, CZE
244. Budníček menší Phylloscopus collybita, CZE
245. Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus, CZE
246. Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, CZE
247. Pěnice slavíková Sylvia borin, CZE
248. Pěnice vlašská Sylvia nisoria, CZE
249. Pěnice pokřovní Sylvia curruca, CZE
250. Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis, CZE
251. Králíček obecný Regulus regulus, CZE
252. Králíček ohnivý Regulus ignicapillus, CZE
253. Zedníček skalní Tichodroma muraria, CZE
254. Brhlík lesní Sitta europaea, CZE
255. Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris, CZE
256. Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla, CZE
257. Střízlík obecný Troglodytes troglodytes, CZE
258. Skorec vodní Cinclus cinclus, CZE
259. Špaček obecný Sturnus vulgaris, CZE
260. Drozd brávník Turdus viscivorus, CZE
261. Drozd zpěvný Turdus philomelos, CZE
262. Drozd cvrčala Turdus iliacus, CZE
263. Kos černý Turdus merula, CZE
264. Drozd kvíčala Turdus pilaris, CZE
265. Kos horský Turdus torquatus, CZE
266. Lejsek šedý Muscicapa striata, CZE
267. Červenka obecná Erithacus rubecula, CZE
268. Slavík tmavý Luscinia luscinia, GER
269. Slavík obecný Luscinia megarhynchos, CZE
270. Slavík modráček Luscinia svecica, CZE
271. Lejsek malý Ficedula parva, CZE
272. Lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca, CZE
273. Lejsek bělokrký Ficedula albicollis, SVK
274. Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, CZE
275. Rehek domácí Phoenicurus ochruros, CZE
276. Bramborníček hnědý Saxicola rubetra, CZE
277. Bramborníček černohlavý Saxicola rubicola, SVK
278. Bramborníček sibiřský Saxicola maurus, SCO
279. Bělořit šedý Oenanthe oenanthe, CZE
280. Brkoslav severní Bombycilla garrulus, CZE
281. Pěvuška podhorní Prunella collaris, SVK
282. Pěvuška modrá Prunella modularis, CZE
283. Vrabec domácí Passer domesticus, CZE
284. Vrabec italský Passer italiae, ITA
285. Vrabec polní Passer montanus, CZE
286. Konipas horský Motacilla cinerea, CZE
287. Konipas luční Motacilla flava, CZE
288. Konipas citronový Motacilla citreola, CZE
289. Konipas bílý Motacilla alba, CZE
290. Linduška úhorní Anthus campestris, CZE
291. Linduška luční Anthus pratensis, CZE
292. Linduška lesní Anthus trivialis, CZE
293. Linduška rudokrká Anthus cervinus, CZE
294. Linduška horská Anthus spinoletta, CHE
295. Linduška skalní Anthus petrosus, SCO
296. Pěnkava obecná Fringilla coelebs, CZE
297. Pěnkava jíkavec Fringilla montifringilla, CZE
298. Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes, CZE
299. Hýl rudý Carpodacus erythrinus, CZE
300. Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula, CZE
301. Zvonek zelený Carduelis chloris, CZE
302. Konopka žlutozobá Carduelis flavirostris, NOR
303. Konopka obecná Linaria cannabina, CZE
304. Čečetka zimní Acanthis flammea, CZE
305. Čečetka tmavá Acanthis cabaret, CZE
306. Čečetka bělavá Acanthis hornemanni, SCO
307. Křivka velká Loxia pytyopsittacus, NOR
308. Křivka obecná Loxia curvirostra, CZE
309. Stehlík obecný Carduelis carduelis, CZE
310. Zvonohlík citronový Serinus citrinella, AUT
311. Zvonohlík zahradní Serinus serinus, CZE
312. Čížek lesní Carduelis spinus, CZE
313. Ostružka severní Calcaricus lapponicus, GER
314. Sněhule severní Plectrophenax nivalis, NLD
315. Strnad luční Emberiza calandra, CZE
316. Strnad cvrčivý Emberiza cirlus, CHE
317. Strnad obecný Emberiza citrinella, CZE
318. Strnad zahradní Emberiza hortulana, CZE
319. Strnad rákosní Emberiza schoeniclus, CZE

Documents