Nový ptačí druh pro Plzeňský kraj - volavka rusohlavá

New bird species for Pilsen region - Cattle egret

V pondělí 15. 6. 2020 volá časně odpoledne kamarád Milan H., že objevil volavku rusohlavou Bubulcus ibis a zda ji také nechci vidět. Samozřejmě souhlasím, a že pro mne dokonce přijede. Kolem 15. hodiny přijíždíme do Lužan, okr. Plzeň-jih, k Lužanskému rybníku. Po chvilce hledání ji objevujeme v husté litorální vegetaci, docela daleko od nás, jak loví. Nedaleko od ní stojí volavky bílé, takže je možné hezké velikostní srovnání. Naše volavka se chová dost nenápadně, chvilkami není ve vegetaci vůbec vidět. Po asi 15 minutách se všechny volavky najednou zvedají, zřejmě něčím vyrušeny a odlétají směrem na jih. Kontrola druhý den Milanem H. byla negativní. Jedná se o první pozorování tohoto druhu v Plzeňském kraji (foto dokumentační).

On Jun 15th 2020 we observed one Cattle egret in Lužany, Lužanský pond, District Pilsen-south. It is first confirmed occurence of this species in Pilsen region (documentary photo).

Photogallery

Volavka rusohlavá  / Cattle egret, Čejkovice, Aug 15th 2017