Návštěva bavorského Drachensee

Visit of Drachensee, Bavaria, Germany

Je čtvrtek ráno 27. srpna 2020 před 7. hodinou ranní a vyrážíme spolu s Pavlem R. do Furth im Wald, kousek za česko-bavorské hranice. Naším cílem je uměle vytvořená vodní plocha Drachensee, kde jsme byli spolu už několikrát. Kousek od hráze na nás čeká Angelika N., rakouská bioložka, která je zaměstnaná v blízkém ekologickém centru "Mensch und Natur" a je to také vášnivá pozorovatelka ptáků.

U hráze není téměř nic zajímavého, snad jedna sýkora lužní stojí za zaznamenání. Přejíždíme k první pozorovací stěně v druhé části nádrže, první je zcela pro rekreaci (loďky, koupání apod.). Všude jsou husy velké, nakonec odhadujeme jejich počet na 2000! Bohužel i přes velkou snahu nenacházíme žádné s českými límci. Jsou zde potápky roháči, kormoráni velcí, volavky popelavé, volavka bílá, racci chechtaví, motáci pochopové. Zaujal nás orlovec říční s kořistí, menší rybou v pařátech. Nádrž je na vysoké vodě, nakonec potvrzujeme jen 4 pisíky obecné a 3 bekasiny otavní. Mezi kachnami nacházíme jednu ostralku štíhlou, dva lžičáky pestré, 6 čírek obecných a 9 chocholaček. Pavel si bere u druhé pozorovací stěny stativový dalekohled a nachází jednu bernešku tmavou!! Sedí na jednom z ostrůvků a čistí si peří. Nakonec se ukáže, že jsou zde tyto bernešky dokonce dvě! Vedle první sedí také jedna berneška velká, je zde min. 10 husic nilských, pozorujeme i ledňáčka říčního a jednu slípku zelenonohou. Zajímavé bylo také pozorování včelojeda lesního, tahového ptáka. 

Po více jak 2 hodinové exkurzi vyrážíme k domovu. Celkem jsme zde pozorovali 44 ptačích druhů, což není vůbec špatné. Už se těšíme na další návštěvu, přijedeme určitě ještě letos (když to epidemiologové dovolí)...

Aug 27th 2020 visit of Drachensee, artifical lake near Furth i. W, Bavaria, Germany. We observed 44 bird species in total - Greylag Goose, Marsh Harrier, Honey Buzzard, Osprey, Common Sandpiper, Snipe, Brent Goose !!, Kingfisher, Canada Goose, Egyptian Goose

Photogallery

Drachensee Drachensee Pisík obecný / Common Sandpiper, Drachensee, Aug 27th 2020 Lžičák pestrý / Shoveler, Drachensee, Aug 27th 2020 Berneška tmavá / Brent Goose, Drachensee, Aug 27th 2020 Bekasina otavní / Snipe, Drachensee, Aug 27th 2020