A opět severní Čechy

North Bohemia again

Ráno po 6. hodině ve středu 16. září 2020 vyjíždíme s Milanem H. na celodenní exkurzi do severních Čech. První velkou zastávkou je znovu Lenešický rybník v Lenešicích u Loun. Dnes na něm pozorujeme neuvěřitelných 63 druhů ptáků. Opět jsou v popředí bahňáci: čejky, 10 bekasin otavních, 1 pisík obecný, 3 kulíci píseční, 8 vodoušů tmavých, 6 vodoušů šedých, 1 jespák malý, 5 jespáků bojovných, 3 jespáci obecní a konečně i 1 jespák křivozobý. Na kamenitém ostrůvku sedí již několik dnů kulík bledý. Pozorujeme 2 ostralky štíhlé, 300 čírek obecných, 4 hvízdáky euroasijské,  poláky velké i chocholačky. Nad hladinou létá dospělý rybák černý, přelétl ledňáček říční, ozval se jeden chřástal vodní a zahlédli jsme 2 slípky zelenonohé. Přelétl jeden krahujec, jeden mladý moták pochop a úspěšně lovící orlovec říční. Nad hladinou létalo min. 300 jiřiček obecných, v rákosí jsme pozorovali ještě 2 rákosníky obecné a potěšilo také hejno 11 mlynaříků dlouhoocasých. Kromě 2 roháčů jsou zde i 4 potápky malé. Při odjezdu pozorujeme ještě pozdní 2 rorýse obecné

Na Dobroměřickém rybníku není prakticky žádný zajímavý ptačí druh a tak pokračujeme za dravci na rozhraní Středočeského a Ústeckého kraje poblíž Velvar. Jsou fakt tropy, hrabošů je zde docela dost, ale zklamaně prohlížíme první pole se stožáry elektrického vedení, jen pár poštolek. Zhruba ve 12.15 h najednou hlasitě promlouvá Milan: "Támhle je orel!" Opravdu je to orel, napadají ho intenzivně káně i poštolky, on jen majestátně krouží, je ale dost daleko na fotografování. Podrobujeme ho pečlivějšímu pohledu a hle, orel křiklavý! Pro Milana LIFER. Horečně prohlížíme další a další sloupy, zoraná i podmítnutá pole, ale další zajímavosti pro dnešek skončily. Celkem jsme dnes pozorovali 72 ptačích druhů!

Today trip to north Bohemia, Lenešický pond: Curlew Sandpiper, Little Stint, Spotted Redshank, Ruff, Grey Plover, Wigeon, Pintail, Black Tern, Osprey, Kingfisher, Water Rail, Long-tailed Tit, Reed Warbler. In the border region between Středočeský and Ústecký region near the town Velvary we observed Lesser Spotted Eagle attacked by kestrels and buzzards. Today we observed 72 bird species in total. Amazing bird trip!

Photogallery

Lenešický rybník pond Orlovec říční / Osprey, Lenešický pond, Sep 16th 2020