Big Day 2018

AUTUMN/FALL Big Day Oct 6th 2018 southwestern Bohemia, 6.25 - 11.15 h.

1.

Sýc rousný Aegolius funereus

6.28

31.

Volavka popelavá Ardea cinerea

8.05

2.

Kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum

6.33

32.

Hvízdák eurasijský Mareca penelope

8.10

3.

Kalous ušatý Asio otus

6.35

33.

Kopřivka obecná Mareca strepera

8.10

4.

Kos černý Turdus merula

6.40

34.

Strnad rákosní Emberiza schoeniclus

8.12

5.

Krkavec velký Corvus corax

6.43

35.

Strnad obecný Emberiza citrinella

8.15

6.

Drozd zpěvný Turdus philomelos

6.45

36.

Bekasina otavní Gallinago gallinago

8.18

7.

Pěnkava jikavec Fringilla montifringilla

6.48

37.

Čížek lesní Carduelis pinus

8.20

8.

Pěnkava obecná Fringilla coelebs

6.50

38.

Drozd kvíčala Turdus pilaris

8.20

9.

Drozd brávník Turdus viscivorus

6.50

39.

Slípka zelenonohá Gallinula chloropus

8.22

10.

Králíček obecný Regulus regulus

6.55

40.

Čírka obecná Anas crecca

8.25

11.

Sýkora koňadra Parus major

6.58

41.

Rehek domácí Phoenicurus ochruros

8.45

12.

Konopka obecná Linaria cannabina

7.00

42.

Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto

8.45

13.

Sojka obecná Garrulus glandarius

7.02

43.

Skřivan polní Alauda arvensis

8.48

14.

Datel černý Dryocopus martius 

7.05

44.

Špaček obecný Sturnus vulgaris

8.55

15.

Krahujec obecný Accipiter nisus

7.08

45.

Holub hřivnáč Columba palumbus

9.00

16.

Ťuhýk šedý Lanius excubitor

7.30

46.

Poštolka obecná Falco tinnunculus

9.05

17.

Strakapoud velký Dendrocopos major

7.32

47.

Vrabec domácí Passer domesticus

9.10

18.

Labuť velká Cygnus olor

7.31

48.

Vrána černá Corvus corone

9.12

19.

Potápka malá Tachybaptus ruficollis

7.32

49.

Havran polní Corvus frugilegus

9.15

20.

Potápka roháč Podiceps cristatus

7.33

50.

Vrabec polní Passer montanus

9.16

21.

Kachna divoká Anas platyrhynchos

7.33

51.

Orel mořský Haliaeetus albicilla

9.35

22.

Straka obecná Pica pica

7.35

52.

Polák chocholačka Aythya fuligula

9.38

23.

Volavka bílá Egretta alba

7.36

53.

Polák velký Aythya ferina

9.39

24.

Žluna zelená Picus viridis

7.40

54.

Červenka obecná Erithacus rubecula

9.56

25.

Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus

7.45

55.

Jeřáb popelavý Grus grus

9.57

26.

Brhlík lesní Sitta europaea

7.48

56.

Konipas bílý Motacilla alba

10.00

27.

Sýkora lužní Poecile montanus

7.49

57.

Ledňáček říční Alcedo atthis

10.18

28.

Káně lesní Buteo buteo

7.50

58.

Králíček ohnivý Regulus ignicapilla

11.10

29.

Lyska černá Fulica atra

7.50

59.

Sýkora babka Poecile palustris

11.15

30.

Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla

7.55

 

 

 

 

Number of species                            59

Number of individuals                10 319

Number of checklists                        10