Monthly species numbers

Následující tabulka představuje měsíční počty pozorovaných druhů. Červené číslice znamenají maximum v daném roce. Žluté pole je pak absolutní maximum.

Following table represents the monthly numbers of observed species. Red numbers indicate the maximum in the year. Yellow field means the absolutely maximum.

Documents