Plzeňský kraj Pilsen Region

Jivjanské rybníky (kvadrát 6343)

 

 

Autoři textu a fotografií: L. Schröpfer a P. Růžek 28. 10. 2010

 

 

Kraj: Plzeňský (PL)

Okres: Domažlice (DO) a Tachov (TC)

Kvadrát: 6343

Zeměpisné souřadnice: 49°37'56''N, 12°59'44''E (střed Jivjanského rybníku)

Nadmořská výška: 430 m

 

 

Obecné informace

Jivjanské rybníky, které leží na pomezí tří okresů - Domažlice, Tachov a Plzeň-jih, se skládají celkem ze 4 rybníků. Jivjanský, největší cca 30 ha, dále Červený cca 10 ha, a Zálezelský rybník (tvoří ho dva malé rybníčky). Soustava leží východně od obce Jivjany a je dostupná ze silnice Hradišťany - Jivjany. Zejména Jivjanský rybník je významnou tahovou zastávkou pro ptactvo na jarním i podzimním tahu. Vlastní rybník je v sezóně poměrně málo zarostlý, chybí zde porosty rákosu, málo zde roste i orobince. Na severním břehu roste malý lesík tvořený zejména smrčky, olšemi a osikami. Při západním břehu bývají v létě porosty vodních splývavých rostlin. První říjnovou neděli zde Holýšovský ornitologický klub pořádá každoročně Ptačí festival.

Místa vhodná k parkování a pozorování

Při příjezdu od Hradišťan, (Stoda) po zhruba 1,5 km dlouhém lesním úseku je před cedulí Okres Domažlice na pravé straně nepříliš nápadná odbočka k hrázi Jivjanského rybníka. Zde je možnost parkování i opékání uzenin. Zde je také první vhodné místo k pozorování ptáků. Dále odtud vede nezpevněná cesta směrem k Červenému rybníku, která se mírně zvedá a jde po okraji lesa. Zhruba v polovině této cesty je opět možné pozorovat ptáky, tentokrát ale z mírně větší vzdálenosti. Při příjezdu k Červenému rybníku (cca 500 metrů) je hned u hráze, která byla v roce 2009/2010 opravena a vyřezány zde rostoucí stromy, možné zaparkovat. V minulosti zde byly i cedule Zákaz vjezdu, které v poslední době zmizely. Je třeba tedy dávat pozor a řídit se aktuálními dopravními značkami. Zálezelský rybník je možné dosáhnout pěšky od Červeného rybníka (cca 500 - 600 m) nebo poté ze silnice Jivjany - Zálezly. Tyto dva malé rybníčky však většinou neposkytují dobré možnosti pozorování ptactva. Další možnost pozorování ptáků na Jivjanském rybníku jsou na jižním břehu v místě bývalé kachní farmy, v těsné blízkosti malého borového lesíku. Toto místo je snadno dostupné právě ze silnice. Toto místo je také jako první dostupné při příjezdu k rybníku z druhé strany, tj. od obce Jivjany.

 

Druhy zjištěné na lokalitě

Sestavili P. Růžek & L. Schröpfer (stav k 31. 12. 2017)

 

Nově bylo zjištěno 7 nových druhů: husice nilská (Alopochen aegyptiaca), polák malý (Aythya nyroca), jeřáb popelavý (Grus grus), vodouš štíhlý      (Tringa stagnatilis), rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea), holub doupňák (Columba oenas), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

 

Druhy jsou řazeny dle seznamu ptáků ČR podle faunistické komise ČSO

(IOC World Bird List)

 

Kategorie

Druh

Vědecký název

Poznámka

A

Husa polní

Anser fabalis

vzácně protahuje, např. 31. 12. 2011 4 ex. (L. Schröpfer & J. Černý) a 22. 10. 2014 1 ex. (P. Růžek).

A

Husa velká

Anser anser

nepravidelně protahuje, např. 16. 4. 2016 3 ex. (J. Filípek)

A

Husa běločelá

Anser albifrons

výjimečný výskyt. 31. 12. 2011 3 ex. Jivjanský rybník (L. Schröpfer & J. Černý)

C

Berneška velká

Branta canadensis

vzácný zatoulanec. 2 ad. ex. 12. 4. 2015 (L. Schröpfer, foto).

A

Labuť velká

Cygnus olor

hnízdí 1 pár

A

Labuť zpěvná

Cygnus cygnus

7 ex. (2 ad. + 5 juv.) 3. 2. 2002 na Červeném ryb. (FK 60/2003).

10. - 16. 1. 2016 2 ad. ex.

C

Husice nilská

Alopochen aegyptiaca

nový druh. 9. 4. 2017 5 ex. Jiv. rybník (L. Schröpfer)

A

Husice liščí

Tadorna tadorna

18. 4. 2003 3 ex., 20. 11. 2004 1 ex., a 25. 4. 2015 1 ex. na Jivjanském rybníku

B/C

Husice rezavá

Tadorna ferruginea

výjimečný výskyt. 24. 2. 2008 4 ex. Jivjanský ryb.

A

Kopřivka obecná

Anas strepera

pravidelně, hnízdí jednotlivé páry

A

Hvízdák eurasijský

Anas penelope

pravidelně v nevelkých počtech protahuje

A

Kachna divoká

Anas platyrhynchos

pravidelně protahuje i hnízdí, v zimním období do zámrzu stovky i tisíce kachen

A

Lžičák pestrý

Anas clypeata

pravidelně v malém počtu protahuje. Např. 17. 4. 2017 32 ex. (P. Lang)

A

Ostralka štíhlá

Anas acuta

nepravidelný výskyt. V poslední době častěji.

A

Čírka modrá

Anas querquedula

pravidelně protahuje

A

Čírka obecná

Anas crecca

pravidelně protahuje. 29. 10. 2014 max.55 ex. (L. Schröpfer & P. Růžek).

A

Polák velký

Aythya ferina

pravidelně protahuje, hnízdí jednotlivé páry

A

Polák malý

Aythya nyroca

nový druh. 2. 10. 2016 1 M při Festivalu ptactva

A

Polák chocholačka

Aythya fuligula

pravidelně protahuje, hnízdí jednotlivé páry