Klidné nedělní ráno 23. 8. 2020

Calm sunday morning Aug 23rd 2020 Vyrážím v 7 hodin ráno na kontrolu lokalit na severním Domažlicku a jižním Tachovsku. U Nemněnic na poli pozoruji jednoho holuba doupňáka. Na Jivjanských rybnících je klid, na Jivjanském pozoruji jednoho přeletujícího rorýse obecného. Na Červeném je jedna potápka malá, ale hlavně v šípkovém keři pozoruji krutihlava obecného. To je moc pěkné pozorování. V Bukové pod lesem překvapivě pozoruji intenzivní krmení jednoho starého ťuhýka šedého, kdy krmí žadonícího mladého ťuhýka. Jsou zde také 2 hrdličky divoké. Mezi...

Read more...

Nové birdlisty pro Plzeňský a Jihočeský kraj

New birdlists for Plzeňský kraj and Jihočeský kraj V kategorii BIRDLISTS jsou nové birdlisty pro Plzeňský a také pro Jihočeský kraj

Read more...

Další výskyt rybáka velkozobého v Plzeňském kraji

Another occurence of Caspian Tern in Plzeňský kraj Region Je pátek odpoledne a já vyjíždím s Michalem J. a jeho synem na kontrolu rybníků na jihozápadním Plzeňsku. Na birding je špatné počasí, horko, fouká vítr. Na Novém rybníku mezi Dnešicemi a Žerovicemi je jeden vodouš šedý, jeden vodouš kropenatý, tři bekasiny otavní. Poslední zastávkou jsou důlní propadliny Metálka u Mantova. Registrujeme chřástala vodního, jednoho vodouše bahenního, honí se zde dva ledňáčci říční. Už pomalu odcházíme a najednou Michal povídá "Hele támhle letí racek"....

Read more...

Nový birdlist pro Karlovarský kraj

New birdlist for Karlovarský kraj Dnes 26. 7. 2020 byl doplněn nový birdlist v kategorii BIRDLISTS pro Karlovarský kraj

Read more...

První prokázané hnízdění sýkořic vousatých v Plzeňském kraji.

First confirmed breeding of Bearded Reedling in Pilsen Region.  Po prvních pozorováních sýkořic vousatých (Panurus biarmicus) v polovině 90. let, následně v hnízdní sezóně 2004 v okolí Hlinného a Jemnice na Tachovsku(rybníky Velký Hlinnský a Velký Jemnický) a pak také v roce 2007 u rybníka Velký Podveský u Tisové (P. Řepa, M. Pudil), se jako další oblast s více či méně pravidelným výskytem etablovala PR Nový rybník u Líní, o. PS. Zde byly sýkořice nepravidelně pozorovány zejména v zimním období od roku 2013. Letos počátkem léta 2020 k nim přibyl i...

Read more...

Výlet na přehrady na Chebsku

Trip to the dams in Cheb region Dnes ve středu ráno 15. 7. 2020 jedeme s Pavlem na Chebsko. První zastávkou je Zaječí ryb. u Trstěnic, kde pozorujeme jen ledňáčka říčního, zpívající lindušku lesní, rodinku brávníků a ozval se také jeden orel mořský.  Hlavním cílem je ale Jesenická přehrada na okraji Chebu. Začínáme u Podhradu, přehrada má ale hodně vody a žádné plážové břehy tu nejsou. Je tu jeden racek bělohlavý, 2 pisíci obecní, létají zde břehule říční, ozývají se tu dvě žluvy hajní. U Dřenic pozorujeme dalšího pisíka obecného,...

Read more...

Sýkořice vousaté ve Zbůchu

Bearded Reedlings in Zbůch Ráno v neděli 12. 7. 2020 vyrážíme s Pavlem na naše oblíbené lokality a začínáme v Líních v PR Nový rybník, o. PS. Rybník žádné překvapení nepřichystal, největším byl příjezd Pavlova bratra Rudolfa, který s námi absolvoval část dnešních kontrol. 2 volající křepelky polní, samec bramborníčka černohlavého, krmící cvrčilka zelená přímo pod pozorovatelnou a jeden ozývající se vodouš tmavý. Jedeme dál. Na rybníku Odval u Zbůchu, o. PS, hlásí opakovaně kolega Milan H. sýkořice vousaté, zřejmě celou rodinu. Zkouším...

Read more...

Přidán Report 2016

Added Report 2016 Do kategorie Reports byl přidán report 2016, který shrnuje jednoduchým způsobem moji pozorovatelskou a birdwatcherskou činnost v tomto roce.

Read more...

Slunná ranní neděle

Sunny morning sunday Vyjíždím v neděli 28. 6. 2020 již před 6. hodinou, první zastávka jsou důlní propadliny Metálka u Mantova, okr. Plzeň-jih. Je krásné teplé letní ráno, rybářů je zde málo, ale ptáků vlastně také. Vzadu v rákosinách se ozval chřástal vodní, jedna čírka obecná, dva ledňáčci, min. 5 žluv hajních je v březovém lesíku a v jeho okolí.  Popojíždím do Líní na PR Nový rybník, okr. Plzeň-sever. Kolpík bílý už tu není, pozoruji jednu rodinu husí velkých s 5 velkými mláďaty a také kousek od nich dvě staré známé husy - P29 a...

Read more...

Nové birdlisty

New birdlists Dnes 23. 6. 2020 byly doplněny nové birdlisty v kategorii BIRDLISTS pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Prahu a Ústecký kraj.

Read more...

Kolpík bílý v PR Nový rybník u Líní

Eurasian Spoonbill in NR Nový rybník (pond) near Líně V pátek 19. 6. 2020 volá okolo poledne Milan H., že v Líních PR Nový rybník je kolpík bílý Platalea leucorodia. A je také barevně kroužkovaný. Přemlouvám Pavla R. a v 16.30 h jsme na místě. Kolpík bílý je tu stále, nejprve zkoušíme odečet z pozorovatelny resp. polní cesty, ale je to příliš daleko. Jdu tedy trochu blíž. Po neskutečně aktivní fázi toho má ale náš kolpík dost a sedí na okraji mělčiny na jedné noze, trochu si čistí peří a nevypadá to, že by se v nejbližší hodině chtěl jakkoliv...

Read more...

Nový ptačí druh pro Plzeňský kraj - volavka rusohlavá

New bird species for Pilsen region - Cattle egret V pondělí 15. 6. 2020 volá časně odpoledne kamarád Milan H., že objevil volavku rusohlavou Bubulcus ibis a zda ji také nechci vidět. Samozřejmě souhlasím, a že pro mne dokonce přijede. Kolem 15. hodiny přijíždíme do Lužan, okr. Plzeň-jih, k Lužanskému rybníku. Po chvilce hledání ji objevujeme v husté litorální vegetaci, docela daleko od nás, jak loví. Nedaleko od ní stojí volavky bílé, takže je možné hezké velikostní srovnání. Naše volavka se chová dost nenápadně, chvilkami není ve vegetaci vůbec vidět. Po...

Read more...

Výlet do Českého lesa

Trip to Český les Mountains Včera odpoledne 8. 6. 2020 volá Petr L., jestli se nepojedeme podívat na lejsky malé do Českého lesa. Jasně, proč ne. Počasí bylo ale na draka, zataženo, občas mírně prší, zima ale není. Lejska malého na dobré lokalitě u Pleše nedaleko obce Rybník na Domažlicku nenacházíme. Dobrá, zkusíme ještě nivu Nemanického potoka. V Závisti projíždíme okolo domu, kde z jedné strany střechy teče voda do Dunaje a Černého moře, z druhé strany střechy do Labe a Severního moře ????. V nivě je to jako v pohádce, při první zastávce zpívá...

Read more...

Neúspěšné hledání uralky a jeřábka na Šumavě

Unsuccessful search for Ural Owl and Hazel Grouse in Bohemian Forest Mts. V úterý 19. května 2020 ráno vyrážíme spolu s Milanem H. na Šumavu hledat puštíka bělavého a jeřábka lesního. Jsme vyzbrojeni informacemi od Honzy G., mapkami a velkou porcí optimismu. Již u Lhovic u Švihova pozorujeme nádherného ostříže lesního z auta.     Přijíždíme až po 8. hodině ranní do Českých Žlebů a zkoušíme na otevřených plochách směrem ke Stožci hledat tyto dva druhy. Bez úspěchu, uralku ani jeřábka lesního jsme neviděli, ani neslyšeli. Pozorujeme...

Read more...

Slunečná neděle 17. 5. 2020

Sunny sunday May 17th 2020 Tentokrát vyjíždím ráno sám, směr Mantov, důlní propadliny Metálka. Rybářů tu dnes není moc, na Velké Pince kontroluji min. jednu rodinu hus velkých s mláďaty. Vzadu ve velké rákosině zpívají 2 cvrčilky slavíkové a ozývá se zde chřástal vodní. Přejíždím rychle do Líní, PR Nový rybník, kde pozorujeme slavíka modráčka (mezitím se ke mně připojil Ruda R.), samce bramborníčka černohlavého, létají zde břehule říční a zpívá jeden samec rákosníka velkého. Popojíždíme k rybníku Odval u Zbůchu, kde fotíme kukačku...

Read more...
<<  23456  >>