Výlet na přehrady na Chebsku

Trip to the dams in Cheb region Dnes ve středu ráno 15. 7. 2020 jedeme s Pavlem na Chebsko. První zastávkou je Zaječí ryb. u Trstěnic, kde pozorujeme jen ledňáčka říčního, zpívající lindušku lesní, rodinku brávníků a ozval se také jeden orel mořský.  Hlavním cílem je ale Jesenická přehrada na okraji Chebu. Začínáme u Podhradu, přehrada má ale hodně vody a žádné plážové břehy tu nejsou. Je tu jeden racek bělohlavý, 2 pisíci obecní, létají zde břehule říční, ozývají se tu dvě žluvy hajní. U Dřenic pozorujeme dalšího pisíka obecného,...

Read more...

Sýkořice vousaté ve Zbůchu

Bearded Reedlings in Zbůch Ráno v neděli 12. 7. 2020 vyrážíme s Pavlem na naše oblíbené lokality a začínáme v Líních v PR Nový rybník, o. PS. Rybník žádné překvapení nepřichystal, největším byl příjezd Pavlova bratra Rudolfa, který s námi absolvoval část dnešních kontrol. 2 volající křepelky polní, samec bramborníčka černohlavého, krmící cvrčilka zelená přímo pod pozorovatelnou a jeden ozývající se vodouš tmavý. Jedeme dál. Na rybníku Odval u Zbůchu, o. PS, hlásí opakovaně kolega Milan H. sýkořice vousaté, zřejmě celou rodinu. Zkouším...

Read more...

Přidán Report 2016

Added Report 2016 Do kategorie Reports byl přidán report 2016, který shrnuje jednoduchým způsobem moji pozorovatelskou a birdwatcherskou činnost v tomto roce.

Read more...

Slunná ranní neděle

Sunny morning sunday Vyjíždím v neděli 28. 6. 2020 již před 6. hodinou, první zastávka jsou důlní propadliny Metálka u Mantova, okr. Plzeň-jih. Je krásné teplé letní ráno, rybářů je zde málo, ale ptáků vlastně také. Vzadu v rákosinách se ozval chřástal vodní, jedna čírka obecná, dva ledňáčci, min. 5 žluv hajních je v březovém lesíku a v jeho okolí.  Popojíždím do Líní na PR Nový rybník, okr. Plzeň-sever. Kolpík bílý už tu není, pozoruji jednu rodinu husí velkých s 5 velkými mláďaty a také kousek od nich dvě staré známé husy - P29 a...

Read more...

Nové birdlisty

New birdlists Dnes 23. 6. 2020 byly doplněny nové birdlisty v kategorii BIRDLISTS pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Prahu a Ústecký kraj.

Read more...

Kolpík bílý v PR Nový rybník u Líní

Eurasian Spoonbill in NR Nový rybník (pond) near Líně V pátek 19. 6. 2020 volá okolo poledne Milan H., že v Líních PR Nový rybník je kolpík bílý Platalea leucorodia. A je také barevně kroužkovaný. Přemlouvám Pavla R. a v 16.30 h jsme na místě. Kolpík bílý je tu stále, nejprve zkoušíme odečet z pozorovatelny resp. polní cesty, ale je to příliš daleko. Jdu tedy trochu blíž. Po neskutečně aktivní fázi toho má ale náš kolpík dost a sedí na okraji mělčiny na jedné noze, trochu si čistí peří a nevypadá to, že by se v nejbližší hodině chtěl jakkoliv...

Read more...

Nový ptačí druh pro Plzeňský kraj - volavka rusohlavá

New bird species for Pilsen region - Cattle egret V pondělí 15. 6. 2020 volá časně odpoledne kamarád Milan H., že objevil volavku rusohlavou Bubulcus ibis a zda ji také nechci vidět. Samozřejmě souhlasím, a že pro mne dokonce přijede. Kolem 15. hodiny přijíždíme do Lužan, okr. Plzeň-jih, k Lužanskému rybníku. Po chvilce hledání ji objevujeme v husté litorální vegetaci, docela daleko od nás, jak loví. Nedaleko od ní stojí volavky bílé, takže je možné hezké velikostní srovnání. Naše volavka se chová dost nenápadně, chvilkami není ve vegetaci vůbec vidět. Po...

Read more...

Výlet do Českého lesa

Trip to Český les Mountains Včera odpoledne 8. 6. 2020 volá Petr L., jestli se nepojedeme podívat na lejsky malé do Českého lesa. Jasně, proč ne. Počasí bylo ale na draka, zataženo, občas mírně prší, zima ale není. Lejska malého na dobré lokalitě u Pleše nedaleko obce Rybník na Domažlicku nenacházíme. Dobrá, zkusíme ještě nivu Nemanického potoka. V Závisti projíždíme okolo domu, kde z jedné strany střechy teče voda do Dunaje a Černého moře, z druhé strany střechy do Labe a Severního moře ????. V nivě je to jako v pohádce, při první zastávce zpívá...

Read more...

Neúspěšné hledání uralky a jeřábka na Šumavě

Unsuccessful search for Ural Owl and Hazel Grouse in Bohemian Forest Mts. V úterý 19. května 2020 ráno vyrážíme spolu s Milanem H. na Šumavu hledat puštíka bělavého a jeřábka lesního. Jsme vyzbrojeni informacemi od Honzy G., mapkami a velkou porcí optimismu. Již u Lhovic u Švihova pozorujeme nádherného ostříže lesního z auta.     Přijíždíme až po 8. hodině ranní do Českých Žlebů a zkoušíme na otevřených plochách směrem ke Stožci hledat tyto dva druhy. Bez úspěchu, uralku ani jeřábka lesního jsme neviděli, ani neslyšeli. Pozorujeme...

Read more...

Slunečná neděle 17. 5. 2020

Sunny sunday May 17th 2020 Tentokrát vyjíždím ráno sám, směr Mantov, důlní propadliny Metálka. Rybářů tu dnes není moc, na Velké Pince kontroluji min. jednu rodinu hus velkých s mláďaty. Vzadu ve velké rákosině zpívají 2 cvrčilky slavíkové a ozývá se zde chřástal vodní. Přejíždím rychle do Líní, PR Nový rybník, kde pozorujeme slavíka modráčka (mezitím se ke mně připojil Ruda R.), samce bramborníčka černohlavého, létají zde břehule říční a zpívá jeden samec rákosníka velkého. Popojíždíme k rybníku Odval u Zbůchu, kde fotíme kukačku...

Read more...

Slunečná sobota 16. 5. 2020

Sunny saturday May 16th 2020 Ráno po 7. hodině vyrážíme s Pavlem na objížďku našeho zájmového území. Začínáme na Jivjanských rybnících, kde pozorujeme zřejmě pár adultních orlů mořských sedídích na vrbě u Jivjanského rybníka. Dále pozorujeme strakapouda malého, ozývající se žlunu šedou a min. 3 páry ťuhýka obecného. U Bukové u Mezholez sedí na uschlém stromě luňák červený, děláme si pár fotek. Jsou zde také 2 hrdličky divoké, jeden ťuhýk šedý, zpívající strnad luční a samec bramborníčka černohlavého. Další zajímavá zastávka je...

Read more...

Big Day 9. května 2020 tabulka

Big Day May 9th 2020 Table Počet druhů / Nr. of species: 117 Počet jedinců / Number of specimens: 2091 Počet kompletních seznamů / Number of complete checklists: 30 Počet všech seznamů / Number of all checklists: 31 Spolupracovník / Co-worker: Milan Haas Nr. Česky/Czech Vědecky/Scientific Čas/Time Místo/Place 1. Rehek domácí Phoenicuros ochruros 3.59...

Read more...

Big Day 9. květen 2020

Big Day May 9th 2020 Je sobota 9. května 2020, vstávám ve 3.30 h a čekám na kamaráda Milana H., který se uvolil, že část tohoto dne stráví se mnou birdingem. Nakonec jsem viděl celkem 117 druhů ptáků, ujel jsem 225 km a večer ve 22.30 h jsem přijel domů. Nebudu zde vypisovat úplně všechny druhy ptáků, které jsme viděli, ale popíšu hlavně všechny důležité zastávky + některé vybrané druhy.  Začínáme hned u baráku, prvním zaznamenaným druhem ve 3.59 h je rehek domácí (1.), po chvilce dokonce kukačka obecná (3.). Odjíždíme do polesí Hořina kousek...

Read more...

Rodina jeřába na Tachovsku

Crane family in Tachov district Dnes v sobotu 2. 5. 2020 návštěva malého rybníčku kousek od Kladrub, o. TC, kde jsem poprvé v životě viděl jeřábí kuře spolu s Pavlem a i Robertem J. No ona už to byla spíš taková zrzavá slepice, stáří odhaduji na 14 dnů. Po našem příjezdu (byli od nás tak 450 - 500 m) se starý jeřáb pootočil s mládětem směrem k lesu a nejprve pomalu, pak zřejmě na pokyn starého ptáka, se kuře rozběhlo docela rychle a za chvilku nám oba zmizeli za terénní vlnou před okrajem lesa. Na rybníčku létali ještě dva rybáci černí (180.). Snímky...

Read more...

Břehouš černoocasý v Líních

Black-tailed Godwit in Líně S Pavlem vyrážíme hned pěkně zrána v neděli 26. dubna 2020 na PR Nový rybník u Líní, o. PS, a potkáváme se zde také s kolegou Tomášem J. Na rybníku je celkem živo. Hlavně 8 druhů bahňáků je paráda: koliha velká, vodouš tmavý, vodouš šedý, vodouš bahenní, 44 jespáků bojovných (můj rekord pro Plzeňský kraj, z nich 34 hledá potravu s čejkami v trávě, to jsem ještě neviděl), čejky chocholaté, kulík říční, ale hlavně nádherný břehouš černoocasý (175.) krmící se ve vodě u bahnitého ostrůvku. U Zbůchu u rybníku...

Read more...
<<  23456  >>