Druhy č. 140 a 141

Species nr. 140 and 141 Dnešní dopolední vyjížďka 5. dubna 2020 na jižní Plzeňsko s Michalem přinesla zajímavá pozorování. Na Metálce v Mantově zpívala pěnice černohlavá, honily se tady husy velké, ozval se chřástal vodní a také dvojice jeřábů popelavých od řeky Radbuzy. V PR Nový rybník u Líní létaly mezi vlaštovkami také 2 jiřičky obecné (140.). Kromě jiného zde byli 2 jespáci bojovní, 39 čírek obecných, 2 samci hvízdáka eurasijského a také 8 husic nilských. Ve Zbůchu na rybníku Odval jsme se dozvěděli od rybáře, že jedna rodina hus brzo ráno...

Read more...

Úspěšný 4. duben 2020

Successful April 4th 2020 Slunečná sobota na Domažlicku a Tachovsku 4. dubna 2020 Vyrážím ráno trochu déle (měl jsem mírně alkoholický pátek v domácím prostředí) :) Na Křakovském rybníku je orel mořský, 2 vodouši kropenatí, proto přejíždím do Dolního Metelska, obě lokality o. DO, kde pozoruji svého prvního letošního konipasa lučního (136.), dále vodouše bahenního (137.) a zpívá zde pěnice černohlavá (138.). Pět lžičáků potvrzuje dobrou lokalitu, jedu dál. U Racova, o. TC, sedí na drátech bělořit šedý (139.) a zpívá zde strnad luční. U...

Read more...

Chybějící druhy v České republice, Apr 15th 2020

Missing bird species in the Czech Republic, Apr 15th 2020 V následující tabulce jsou uvedeny druhy, které jsem zatím na území České republiky nepozoroval / The following table lists the species I have not seen in the Czech Republic yet   Český název 1.  Berneška tmavá Branta bernicla 2.  Berneška bělolící Branta leucopsis 3.  Husa sněžní Anser caeruleus 4.  Husa krátkozobá Anser brachyrhynchos...

Read more...

Neděle 29. 3. 2020 a první modráček

Sunday Mar 29th 2020 and first Bluethroat   Dnes 29. 3. 2020 jsem byl venku pro změnu s Michalem M. Při kontrole Nového rybníka u Líní, o. PS, potvrzeni min. 2 samci slavíka modráčka středoevropského (132.). Zde dále pěkný samec bramborníčka černohlavého, 6 bekasin, 4 husice nilské. Na rybníku Odval u Zbůchu, o.PS, mezi "plzeňskými" husami také husa velká K81, podle mých záznamů loňský mladý pták ze Strakonicka. Na polovypuštěném Přehýšovském rybníku u Přehýšova, o. PS, bylo hejno 9 vodoušů kropenatých, což jsem už také dlouho neviděl....

Read more...

Sobota 28. 3. 2020 a první orlovec

Saturday March 28th 2020 and the first Osprey Dnešní (28. 3.) vyjížďka s Pavlem začala na rybníce v Merklíně, o. PJ, kde jsme si vyfotili pěkný vánoční kormoránostromeček, létaly zde čejky, viděli jsme také adultního orla mořského, potěšil nás kulík říční i strakapoud malý. Na Novém rybníku v Žerovicích-Dnešicích byly 3 bekasiny, ale hlavně 3 vodouši kropenatí (130.). U většiny vodních ploch jsou už motáci pochopové, dnes jsme viděli jen samce. Při hledání (neúspěšném) skřivanů lesních pod Maškrovem, o. PJ, jsme objevili na stožáru VVN...

Read more...

Pátek (jaro) a sobota (zima)

Friday (spring) and saturday (winter)   Moc se mi dnes v pátek 20. 3. 2020 nechtělo, ale dokud je ještě možné se pohybovat venku, tak jsem přeci jen vyrazil (hrozba celorepublikového zákazu vycházení z domu). Za dropem malým nepojedu, mám to z ruky, tak jako vždy místní birding. Ač se net hemží samými špeky, já toho dnes moc neviděl. Potvrzuji silný tak pěnkavovitých (u Semněvic na Domažlicku hejno asi 1500 pěnkav s cca 20 jikavci), táhli i kvíčaly s cvrčalami. Konečně na polovypuštěném Křakovském rybníku u Křakova (DO) seděli 2 kulíci říční...

Read more...

Víkendový birding

Birding weekend Dnes 14. 3. 2020 jsem nazahálel a v přestávkách mezi koronavirovým pozdvižením na vsi jsem ráno brzo vyrazil do terénu. Hned na Jivjanském rybníku přeletěly 2 husice rezavé (115.), v křovinách na okraji lesa zde zpívající budníček menší (116.). Při velkém kolečku mezi pastvinami na pomezí okresů Domažlice, Plzeň-jih a Tachov pozorovány 2 motáci piliši, 1 ťuhýk šedý, káně rousné, luňáci červení, kvíčaly, orli mořští, 2 jeřábi popelaví. U Bukové jsem pozoroval v hejnu pěnkav také 2 pěnkavy jikavce (117.) a na pastvině u Mezholez...

Read more...

Vyšla Zpráva č. 1 za rok 2011

The report No. 1 for 2011 is issued Po neskutečných problémech a s hrozivým zpožděním dnes vyšlo: L. Schröpfer et P. Růžek 2019: Ptáci jihozápadního Plzeňska v roce 20111 / Birds of southwest Pilsen region in 2011, ISBN 978-80-907762-0-3, 100 s. Práce vyhodnocuje více jak 27 tisíc pozorování ptáků ve zvolené oblasti jihozápadně od Plzně v roce 2011 s využitím recentních i historických dat.  Přehledy, tabulky, pár grafů a hlavně komentáře k jednotlivým ptačím druhům v daném čase a místě. Stránky reportu nejsou bohužel očíslované. Vůbec tento sešit...

Read more...

Nové birdlisty pro Německo a Bavorsko

New birdlists for Germany and Bavaria Po víkendové návštěvě bavorského Regensburgu 6. - 8. 3. 2020 a mírném birdingu zejména při cestě lodí po Dunaji v sobotu 7. 3. 2020 se mi trochu změnily birdlisty pro Bavorsko i celé Německo. Přibyly dva nové druhy - bažant obecný a sokol stěhovavý. Více se dozvíte v sekci Birdlists

Read more...

Neúspěšné hledání zlaťáků

Unsuccessful Golden Plover search Je první březnový den a já vyjíždím na jižní Plzeňsko hledat kulík zlaté. Hned u baráku zpívá první letošní drozd zpěvný (112.). První zastávka je v PR Nový rybník u Líní. Fouká silný studený jihozápadní vítr, rybník je téměř prázdný. Přeletují malá hejna čejek, ozývají se husy velké, rychlým letem přelétl jestřáb lesní. U Zbůchu na poli odečítám 2 límcované husy velké (P12 a P15). Hledání zlaťáků pokračuje v okolí Přehýšova, Heřmanovi Huti, Záluží a Vsi Touškova, bezvýsledně. Nejsou zde ani...

Read more...

Už jsou tady...

They are already here... Největší česká databáze pozorování volně žijících ptáků avif.cz obsahuje celou řadu letošních pozorování mého nejoblíbenějšího ptáka - sluky lesní, ale mně se ji letos prostě ještě nepodařilo spatřit. Zkouším to i dnes 26. 2. 2020 za bývalými kasárny v Holýšově-Novém Dvoře. Je polojasno, docela zima, občas poletují sněhové vločky. Již potichu zpívají kosové, počty přenocujících strnadů obecných v tyčkovině na pasece se již velmi snížily, přelétlo hejno 9 hřivnáčů a 4 krákajících vran černých. Okolo 18....

Read more...

Sčítání dravců 15. 2. 2020

Roadside raptor count Feb 15th 2020 Již od roku 2002 sčítáme s kolegou Pavlem 3x v zimě dravce a další ptáky na 60 km trase po okresech DO, TC a PJ. Dneska 15. 2. 2020 jsme uzavřeli sezónu 2019/2020. U jezu ve Stodě byl konipas horský (104.), všude ve vzduchu byli skřivani polní (min. 35 ex. po celé trase), viděli jsme i 2 káně rousné, brávníky, krkavce, tokající ťuhýky šedé u Mezholez, na Jivjanském rybníku i 3 čírky obecné, 29 labutí velkých a adultního orla mořského. U Mezholezského rybníka byli na pastvině 3 adultní jeřábi popelaví. Celkem jsme napočetli...

Read more...

Pozorování albinotické sojky obecné na Tachovsku

Observation of an albinotic Jay in Tachov region V neděli 9. 2. 2020 jsem byl na pravidelné exkurzi na jižním Tachovsku v okolí Darmyšl, Tuněchod a Prostiboře. Po kontrole Tuněchodského rybníku jsem se vracel přes Prostiboř směrem na Mezholezy, na Domažlicko. Okolo 10. hodiny jsem projel Prostiboří a pomalu opouštěl obec, když jsem spatřil na asfaltové cestě bílého ptáka. Napřed jsem myslel, že to je holub, ale zdál se mi nějaký divný. Odletěl směrem do křovin u kraje cesty a sedl si do větví. Zastavil jsem auto, vzal dalekohled a zjistil, že to je...

Read more...

Přidán Report 2017

Added Report 2017 V kategorii

Read more...

Proč webové osobní birdwatcherské stránky?

S myšlenkou založit a vést si nějaké jednoduché webové stránky jsem si pohrával již delší dobu. Můj zájem o ptactvo krystalizuje zhruba od roku 2010 - 2011 ve směru birdwatchingu, tj. pozorování volně žijícího ptactva prakticky po celém světě. Největším impulsem pro založení těchto stránek, které právě sledujete, bylo však objevení největší pozorovací ptačí databáze na světě www.ebird.org. Přispívám zde od počátku roku 2018, nejprve jsem se s tou databází učil pomalu pracovat a později objevil její neskutečnou košatost a mnoho...

Read more...
<<  23456  >>